ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ-PLATHELMINTHES

Об'єднує понад 12 тисяч видів, серед яких є морські, прісноводні, ґрунтові, наземні та паразити людини і тварин, яких переважна більшість. Учені вважають, що походять плоскі черви від давніх, нині не існуючих кишковопорожнинних. Спочатку предки плоских червів плавали біля дна за допомогою вієчок, а згодом почали повзати. У зв’язку з цим у них розвинулась білатеральна (двостороння) симетрія тіла. Однак окремі примітивні представники цього типу зберігають деякі риси радіальної симетрії, що вказує на їх спільність із кишковопорожнинними.