ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП РЕБРОПЛАВИ-CTENOPHORA

Запитання і завдання.

1. Виділіть найхарактерніші ознаки реброплавів.

2. Яку роль відіграють реброплави у водних екосистемах?