ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП РЕБРОПЛАВИ-CTENOPHORA

До цього типу належить понад 100 видів виключно морських тварин, поширених від поверхні до значних глибин. У Чорному та Азовському морях мешкає всього один вид. Здебільшого ві- льноплаваючі радіально-симетричні організми, які характеризуються поєднанням восьми- та двопроменевої симетрії тіла. Жалкі клітини відсутні.

Реброплави відомі з часів Арістотеля, проте тривалий час їх відносили до медуз. Так, німецький зоолог Ешольц (1829), вважаючи їх особливим класом медуз, дав їм латинську назву Ctenophora (гр. ctenos - «гребінь»). Вивчали реброплавів також О.О. Ковалевський, І.І. Мечников і особливо М.М. Камшилов, який дослідив багато цікавих особливостей їх біології.

У наш час окремі дослідники відносять реброплавів до підтипу Нежалкі типу Кишковопорожнинні; інші ж виділяють в окремий тип.

Більшість зоологів вважає, що філогенетично реброплави пов’язані з кишковопорожнинними.