ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ-COELENTERATA

Кишковопорожнинні, як і губки, дуже давні тварини: рештки безскелетних медузоподібних організмів знайшли у відкладах вендського періоду протерозойської ери. Близькі до сучасних гідроїдні відомі з ордовика. На думку більшості вчених (Е. Геккеля, І.І. Мечникова та ін.), низько організовані багатоклітинні, до яких належать і кишковопорожнинні, походять від колоніальних джгутикових.

Як і губок, кишковопорожнинних у середні віки відносили до зоофітів. Проте вже у XVIII ст. спочатку французький лікар Пейсоннель (вивчав коралові поліпи), а потім і швейцарський натураліст Трамбле (уперше вивчив і описав гідру) довели тваринну природу кишковопорожнинних. Усередині XIX ст. зоолог Лейкарт виділив із типу Zoophyta як самостійний тип Кишковопорожнинні.

Тип Кишковопорожнинні об'єднує близько 9000 видів, з них у Чорному морі - 44 види. Населяють гідросферу, здебільшого моря й океани, проникаючи на глибину до 8-10 тис. м (окремі види медуз, актинії). Є й прісноводні форми. Більшість кишковопорожнинних веде прикріплений спосіб життя, деякі входять до складу зоопланктону.

Тіло цих тварин складається з двох шарів: зовнішнього - епідерми, який розвивається з ектодерми, і внутрішнього - гастродерми, що розвивається з ендодерми; між ними міститься майже позбавлений клітин шар - мезоглея. Наявна лише одна кишкова (гастральна) порожнина, яка відкривається назовні ротом. Симетрія тіла - радіальна, що пов’язано з водним, сидя- чоприкріпленим способом життя.

Більшості представників типу властиві дві життєві форми: поліп і медуза. У поліпів тіло циліндричної форми, на верхньому кінці розташований рот, оточений щупальцями. Поліпи часто утворюють колонії. Ведуть нерухомий або малорухомий спосіб життя. Медузи - поодинокі, вільно плаваючі, рухомі організми. їхнє тіло має форму дзвону із щупальцями по краях. У

життєвому циклі кишковопорожнинних спостерігається чергування нестатевого (поліпи) і статевого (медузи) поколінь - метагенез або часткова редукція одного з цих поколінь - гіногенез, Розміри широко варіюють від кількох міліметрів до кількох метрів. Так, медуза ціанея має зонтик до 2 м у діаметрі, а щупальця - до 30 м завдовжки. Багатьом кишковопорожнинним властиве яскраве забарвлення. Це в поєднанні зі своєрідною формою надає їм особливої краси.

Тип Кишковопорожнинні ділиться на 3 класи: 1. Гідроїдні (Hydrozoa); 2. Сцифоїдні медузи (Scyphozoa); 3. Коралові поліпи (Anthozoa).