ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП ГУБКИ-SPONGIA, АБО PORIFERA

Роль та значення губок

Тварин, що живляться губками, дуже мало. Лише в шлунку деяких риб і тюленів знаходили рештки губок, проте в харчовому раціоні й цих тварин вони не відіграють помітної ролі.

Між губками та іншими організмами спостерігаються різні форми симбіозу. Так, багато ракоподібних, деякі багатощетинкові черви використовують тіло губок як схованку і захисток від ворогів. У тканинах губок відкладають яйця кільчасті черви, рачки, риби. У парагастральній порожнині губок ховаються на ніч креветки та бокоплави (явище коменсалізму).

Між губками, особливо прісноводними, і водоростями встановлюються досить тісні взаємовигідні зв’язки. Так, зоохлорели, потрапивши з водою в тіло губки, не перетравлюються відразу, а певний час живуть у клітинах губки. Губка використовує кисень і поживні речовини, що синтезують водорості. Останні знаходять тут захисток, мінеральні солі та вуглекислий газ, що виділяється губкою при диханні. Це явище протокооперації. Зелений колір прісноводних губок зумовлений саме наявністю в їхніх тканинах зоохлорел.

Безперервно пропускаючи через своє тіло воду, губки є чудовими біофільтраторами. Підраховано, що губка об’ємом близько 10 кв. см проціджує за добу від 100 до 2000 л води. Особливо важлива їх роль у процесах самоочищення прісних водойм від гниючих органічних решток, бактерій і дрібних планктонних організмів.

Губки вилучають розчинені у воді речовини, у тому числі й ті, що містять кремній та кальцій, які йдуть на побудову їхнього скелету.

Окремі види губок є об’єктами промислу. Це перш за все туалетні губки (Spongia officinalis, Hippospongia communis), поширені в теплих морях, їх скелет складається лише із густої сітки рогових волокон. Туалетна губка з античних часів використовується людиною для миття тіла. На сьогодні туалетні губки використовуються і як полірувальний та шліфувальний матеріал в ювелірній практиці та для виготовлення фільтрів. Висушену та розтерту на порошок бодягу використовують при ревматизмі як розтирання, як гомеопатичні ліки - при невралгії тощо.

Свердлячі губки кліони, проробляючи ходи у вапняковому субстраті, руйнують скелясті узбережжя, коралові рифи (їх відмерлі частини), пошкоджуючи черепашки устриць, завдають шкоди устричним господарствам. Є ці губки і в Чорному морі, зокрема, такі види, як Cliona vastivica, С. lobata.

Запитання і завдання.

1. Виділіть найістотніші ознаки типу Губки.

2. Які клітини утворюють пінако- та хоанодерму губок?

3. Порівняйте губки типів аскон, сикон та лейкон. Чим вони відрізняються?

4. На які класи поділяють губок та які їхні найхарактерніші особливості?

5. Яку роль відіграють губки у водних екосистемах? Яке вони мають значення для людини?

6. Вивчіть видовий склад і розселення бодяг у навколишніх водоймах.

7. Проведіть спостереження за фільтраційною здатністю бодяги.