ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

Тварини, що належать до підцарства Багатоклітинні (Metazoa), характеризуються такими спільними ознаками: 1) тіло складається з великої кількості клітин та їх похідних (різні види міжклітинної речовини); 2) клітини втратили свою індивідуальність, вони диференційовані, об’єднані в тканини, органи та системи органів, які виконують різні функції; 3) їм властивий онтогенез - індивідуальний розвиток, який розпочинається переважно із заплідненої (іноді незаплідненої) яйцеклітини, що дробиться на велику кількість бластомерів з подальшим їх диференціюванням на зародкові листи та зачатки органів.