ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина I.ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ, АБО НАЙПРОСТІШІ, -PROTOZOA

Запитання і завдання.

1. До складу яких екосистем входять найпростіші?

2. Які з екологічних факторів мають на них вирішальний вплив?

3. На які типи і класи поділяють одноклітинних? Які представники до них належать?

4. Яку роль відіграють найпростіші в біосфері?

5. Яке вони мають значення для людини?

6. Приготуйте поживні середовища для амеби протей та інфузорії туфельки і виростіть культуру цих тварин. Проведіть спостереження за рухами, живленням, розмноженням.