ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина I.ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ, АБО НАЙПРОСТІШІ, -PROTOZOA

ТИП ІНФУЗОРІЇ, АБО ВІЙКОНОСНІ,-INFUSORIA АБО CILIOPHORA

Роль та значення найпростіших

Живлячись здебільшого мікроорганізмами та органічними рештками, найпростіші включають їх у загальний процес кругообігу речовин у біосфері. Самі ж вони є кормом для коловерток, нижчих ракоподібних, молюсків, мальків та молоді риб. Помітна їх роль у самоочищенні водойм: поїдаючи бактерій, найпростіші тим самим регулюють їх чисельність. Процеси ґрунтоутворення також здійснюються за участю найпростіших, що входять до складу едафону. Доведено, що найпростіші не тільки живляться бактеріальною ґрунтовою флорою, але й виділяють речовини, що стимулюють розмноження бактерій, особливо азотфіксуючих. Так вони сприяють підвищенню родючості ґрунту.

Із скелетів найпростіших, що населяли моря в минулі геологічні епохи, утворилися осадові породи. Останнім часом доведено, що певні види форамініфер відповідають нафтоносним шарам. Цим користуються геологи, розшукуючи нафту.

Цілий ряд одноклітинних прісноводних біоценозів є чудовими біоіндикаторами, тобто їх наявність у водному середовищі свідчить про певний ступінь його забруднення. При біологічному очищенні водойм теж вивчають фауну найпростіших. При очищенні води в активному мулі у великій кількості знаходяться черевовійчасті інфузорії і сувійки, що ведуть прикріплений спосіб життя. При погіршенні очищення у воді з’являються інфузорії туфельки, сувійки стають бродяжками, а при поганій - у великій кількості розвиваються джгутиконосці й амеби. Коли відбувається викид отруйних речовин у водойму, сувійки реагують на це відразу: вони згортають свій фільтрувальний апарат, їх стебельце скручується в пружину.