ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина I.ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ, АБО НАЙПРОСТІШІ, -PROTOZOA

ТИП ІНФУЗОРІЇ, АБО ВІЙКОНОСНІ,-INFUSORIA АБО CILIOPHORA

Походження найпростіших

Філогенія найпростіших, як і їх систематика, є предметом дискусії серед учених. Раніше вважали, що первісною групою найпростіших були саркодові, зокрема, стародавні голі амеби. У процесі дальшої еволюції від саркодових виникли джгутикові. Походження апікомплексних пов’язане із джгутиковими. Підтвердженням цьому є наявність в їх життєвому циклі джгутикової стадії. Інфузорії філогенетично також пов’язані із джгутиковими. На даному етапі еволюції органічного світу інфузорії перебувають у стані біологічного прогресу, вони пристосувались до життя в різноманітних середовищах і дуже поширилися в біосфері.

Останнім часом на підставі ультраструктурних досліджень доведено, що рослинні джгутиконосці є надзвичайно важливою центральною групою в еволюції. Від різних форм рослинних джгутикових розвинулися саркодові, споровики та інфузорії. Перші найпростіші, які дали початок сучасним рослинним і тваринним джгутиковим, мали автотрофний спосіб живлення й активно плавали (Л.М. Серавін, 1984).