ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина I.ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ, АБО НАЙПРОСТІШІ, -PROTOZOA

ТИП АПІКОМПЛЕКСНІ-APICOMPLEXA

КЛАС СПОРОВИКИ-SPOROZOEA

Підклас Грегарини-Gregarinia

Підклас Грегарини об’єднує паразитів кишок і порожнини тіла безхребетних тварин, здебільшого членистоногих (близько 1000 видів). Розміри - від 10 мкм до 16 мм. Форма тіла довгаста, червоподібна (у видів, що паразитують у кишках), або ж сферична (рис. 21). Органели руху відсутні.

Рис. 21. Грегарини - зовнішній вигляд Corycella armata з кишечника жука-вертячки (а), її епімерит, що занурився в епітеліальну клітину кишечника (d), та особина, яка скинула епімерит (e), Schneideria mucronata з личинок двокрилих (г), Menospora polyacantha з личинок бабок (д), сизигій Clepsidrina blattarum з таргана (е): 1 - епімерит; 2 - протомерит; 3 - дейтомерит; 4 - ядро.

Окремі з них нерухомі, для інших характерний ковзальний рух. Тіло більшості грегарин вкрите пелікулою і складається з трьох частин: передньої - епімериту, що несе органоїди фіксації до стінок кишки (чи порожнини тіла), середньої - протомериту та задньої - дейтомериту, де розміщене ядро. Вони розділені складками пелікули. Під час розмноження епімерит відкидається, шизогонія в життєвому циклі переважно відсутня, чергуються статевий процес і спорогонія. У багатьох в ектоплазмі є міонеми.

Статеве розмноження - ізо- чи анізогамна копуляція. Зигота вкривається щільною оболонкою і перетворюється в ооцисту. Всередині ооцисти розвиваються 8 дрібних червоподібних спорозоїтів. Ооцисти зі спорозоїтами виділяються з тіла хазяїна в зовнішнє середовище і стають джерелом зараження інших членистоногих. У кишечнику нового хазяїна оболонка ооцисти лопається, і спорозоїти виходять у просвіт кишечника. Представники: Corycella armata, Clepsidrina blattarum, Blattella germanica та ін.