ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина I.ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ, АБО НАЙПРОСТІШІ, -PROTOZOA

ТИП АПІКОМПЛЕКСНІ-APICOMPLEXA

Цей тип об'єднує понад 6 тис. видів внутрішньоклітинних, рідше порожнинних паразитів тварин і людини.

За даними електронної мікроскопії встановлено, що мерозоїти і спорозбіти (активні фази життєвого циклу) цих одноклітинних мають особливий план будови. Як відмічає Л.M. Серавін (1984), їх тіло вкрите не однією, а трьома розміщеними паралельно мембранами, що утворюють мембранний комплекс - пелікулу. Під нею - шар поздовжніх мікротрубочок, що тягнуться від переднього кінця клітини до заднього. Разом вони утворюють опорну або опорно-рухову систему (цитоскелет). Переважно посередині тіла є мікропора, або ультрацитостом (мікроскопічний рот), через який відбувається живлення шляхом ультрафа- гоцитозу (чи піноцитозу).

На передньому кінці клітини розташований ультраструктурний морфологічний комплекс - апікальний (лат. apicis - «кінчик, верхівка»), що містить органели для проникнення паразита в клітини хазяїна: коноїд, роптрії та ниткоподібні мікронеми. Коноїд має форму зрізаного конуса і складається зі спірально закручених фібрил, які щільно прилягають одна до одної. Він є опорною структурою. Роптрії, очевидно, заповнені ферментами, які розкладають поверхню клітини хазяїна. Функціональне значення мікронем остаточно не з'ясовано (рис. 18).

Рис. 18. Схема будови спорозоїта (а), зокрема мікропори (б) та коноїда (б), за даними електронної мікроскопії:

1 - коноїд; 2 - мікронеми; 3 - роптрії; 4 - мікропора; 5 - апарат Гольджі; 6 - ядро; 7 - мітохондрія; 8 - ендоплазматична сітка; 9 - пелікула.

Апікомплексним властивий метагенез - чергування нестатевого і статевого поколінь. Інвазійною стадією є спорозоїти, які проникають у клітини хазяїна, де звільняються від оболонки, живляться і ростуть (трофозоїти), розмножуються шляхом шизогонії (найчастіше). Утворюються мерозоїти, які виходять з ураженої клітини і проникають у нові. Через кілька поколінь утворюються гамонти, з яких розвиваються гамети. Статевий процес - копуляція гамет, внаслідок чого утворюється зигота. Вона вкривається оболонкою (ооциста); шляхом мейозу утворюються спорозоїти, вкриті оболонкою (спори). Цей процес має назву спорогонії.

Тип об'єднує 2 класи: Споровики (Sporozoea) та Perkinsea з єдиним родом Perkinsus, до якого належать паразити морських м’якунів.

Саме за допомогою електронної мікроскопії американський учений Перкінс (Perkins, 1976) довів, що паразитичні організми, які уражають плантації устриць, мають такий же план будови, як апікомплексні (тришарова пелікула, шар мікротрубочок, дещо видозмінений апікальний комплекс, ультрацистом). На основі цих досліджень їх віднесли до новоствореного класу Perkinsea (названого на честь ученого), який поряд зі споровиками включили до типу Апікомплексні.