ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП ΧΟΡΔΟΒΙ - CHORDATA

ПІДТИП ХРЕБЕТНІ, АБО ЧЕРЕПНІ, - VERTEBRATA

КЛАС ССАВЦІ, АБО ЗВІРІ, - MAMMALIA

Поведінка ссавців

В основі поведінки звірів лежать механізми, властиві усім тваринам: прості безумовні рефлекси, складні інстинкти та умовні рефлекси, набуті в результаті індивідуального досвіду. Однак завдяки прогресивному розвитку головного мозку, унаслідок чого значно збільшилася кількість нервових клітин (у вищих приматів буває від 5 до 10 млрд. нейронів), поведінка звірів значно ускладнилася. їм притаманна оперативна пам’ять, на основі якої оцінюється ситуація і вибирається оптимальний варіант діяльності. Деякі ссавці (примати) можуть використовувати різні предмети як найпростіші знаряддя (інсайт). У них мають місце прояви розумової діяльності. Важливе значення для ссавців має навчання у процесі спілкування, засноване на здатності до наслідування. Молодь навчається прийомам захисту та нападу в іграх, які властиві тільки ссавцям. Особливо складна поведінка ссавців з гуртовою структурою популяцій (стадо, зграя та ін.). Між окремими особинами групи встановлюється система рангів, де домінуюче становище займає вожак; виділяються субдомінанти! підлеглі (рис. 255). Домінант втрачає ранг унаслідок хвороби, помилки чи появи сильнішого претендента. У кожного виду ссавців є певні засоби спілкування, сигналізації — звуки, візуальні сигнали, запахи та ін. Так, дельфіни відтворюють понад 100 звукових (у тому числі й ультразвукових) сигналів, які широко використовуються ними у спілкуванні. У звірів важливе значення мають візуальні сигнали - жести, пози, міміка, за допомогою яких вони передають стан тривоги, страху, погрози, покори та ін.

В експерименті молодих шимпанзе навчали мови жестів; ці тварини засвоїли понад 200 слів-жестів, якими вони користувалися при спілкуванні з людиною.