ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина II. ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ – METAZOA

ТИП ΧΟΡΔΟΒΙ - CHORDATA

ПІДТИП ХРЕБЕТНІ, АБО ЧЕРЕПНІ, - VERTEBRATA

КЛАС ПЛАЗУНИ АБО РЕПТИЛІЇ, REPTILIA

У світовій фауні налічується близько 8000 видів плазунів; з них на території України - 21 (найбільше у Криму - 14 видів, найменше на Поліссі - 6).

Плазуни - перший клас справжніх наземних хребетних. Вони широко заселили різноманітні біотопи суші, незначна частина видів вторинно перейшла до життя у воді.

Це одна з найдавніших груп наземних хребетних. Залишки давніх плазунів відомі з верхнього карбону. Відособилися вони від примітивних стегоцефалів у середньому карбоні. Основною предковою групою, яка дала початок як викопним, так і сучасним рептиліям, були котилозаври. Панівного становища набули плазуни у мезозойську еру. Вони заселили сушу, водойми, освоїли повітряне середовище. Багато видів динозаврів досягли гігантських розмірів (диплодок мав довжину до 27 м, брахіозавр - до 23 м при висоті до 12 м, суперзавр - до 40 м). Динозаври були поширені в Європі, Азії, Африці і Північній Америці. На території України рештки динозаврів знайдено в Криму (рис. 205).

image239

Рис. 205. Викопні плазуни:

а - парейазавр; б - псевдозухія; в - птерозавр; г - стегозавр; д - іхтіозавр; е - плезіозавр.

До кінця крейдяного періоду динозаври вимерли, причому дуже швидко. Існує багато гіпотез, автори яких намагаються пояснити причини зникнення цих рептилій (спалах наднової зірки, падіння астероїда, зіткнення Землі з метеоритом, отруєння покритонасінними рослинами та ін.). Очевидно, загибель динозаврів була зумовлена цілим комплексом причин і, насамперед, горотворними процесами в кінці крейдяного періоду, які супроводжувалися перебудовою ландшафтів, перерозподілом моря і суші, змінами клімату, що став більш посушливим і континентальним. Крім того, у їх вимиранні значну роль відіграла конкуренція із дрібнішими, але активнішими теплокровними тваринами - птахами і звірами, які у той період уже населяли Землю.

У кайнозойську еру панівне становище зайняли птахи і звірі, а з рептилій збереглися лише відносно дрібні і рухливі лускаті (ящірки, змії), добре захищені черепахи і невелика група водних плазунів - крокодили.

У розвитку герпетології надзвичайне значення мали праці англійського вченого Дж. Буланже. Великий внесок у цю науку зробили дослідники О.М. Нікольський, В.І. Таращук, К.А. Татаринов, П.В. Терентьєв, М.М. Щербак та ін.