ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

Частина I.ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ, АБО НАЙПРОСТІШІ, -PROTOZOA

Найпростіші в 1675 р. відкрив голландський мікроскопіст і дослідник природи Антоні ван Левенгук (1632-1723) Важливий внесок у протозоологію (науку про найпростіших) зробили вітчизняні вчені М.М. Тереховський (1740-1796), Л.С. Ценковський (1822-1887), В.Т. Шев’яков (1859-1930), В.О. Догель (1882- 1955) та ін.

У світовій фауні налічують 40 тис. (за деякими даними - 70 тис.) видів найпростіших, у фауні України - близько 1500.

Найпростіші дуже поширені в біосфері, є навіть у Заполяр’ї, льодах гірських вершин і в товщі пісків пустель. Переважна більшість найпростіших - жителі гідросфери (як складова частина бентосу та планктону). Населяють також вологий ґрунт; багато видів веде паразитичний спосіб життя. Вирішальне значення в поширенні їх у біосфері має волога як фактор середовища.

Здебільшого це одноклітинні організми (є серед них і колоніальні форми). Клітина найпростіших являє собою цілісний організм, бо вона виконує всі функції, властиві живому.

Розміри найпростіших переважно мікроскопічні (від 2-5 до 50-250 мкм). Проте деякі інфузорії мають розміри 1,5-3 мм, а форамініфери - до 10 см, колонії радіолярій - до 25 см.