ЗООЛОГІЯ з основами екології - Г.В. Ковальчук - 2003

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ ТВАРИН

Вплив антропогенних факторів на тварин

Антропогенні фактори - внесені в природу людською діяльністю зміни, що впливають на органічний світ. Вплив людини на тварин може бути безпосереднім чи опосередкованим, мати як негативні, так і позитивні наслідки. Результат цього впливу - зміна чисельності тварин: одні види стають масовими, інші - рідкісними або ж зникають.

Підрахунки показують, що за період з 1600 р. по 1975 р. на Землі зникло 74 види і 87 підвидів птахів, 63 види і 44 підвиди ссавців, 28 видів і підвидів рептилій, 2 види амфібій. На даному етапі небезпека зникнення загрожує майже 600 видам птахів, 120 - звірів, багатьом плазунам, земноводним, рибам, комахам, молюскам. Зникнення видів - непоправна втрата генофонду планети. Основні причини різкого скорочення чисельності окремих видів та їх зникнення такі: нераціональне використання тварин людиною (необмежене полювання, надмірний промисел); зміна місць перебування та умов існування в результаті господарської діяльності; забруднення середовища (фізичне, хімічне, механічне, біологічне).

У результаті хижацького полювання і надпромислу були знищені людиною дронт, безкрила гагарка, мандрівний голуб, тур, тарпан, морська, або стеллерова, корова та ін. На межі зникнення перебувають більшість носорогів в Азії, лев, гепард, тигр, кінь Пржевальського, кулан. Рідкісними стали молюск перлова скойка, метелик аполон, орли, соколи та багато інших тварин. Великої шкоди тваринному світу завдає любительське колекціонування, відлов тварин для виготовлення сувенірів і торгівлі ними як домашніми вихованцями.

Негативно впливає на тварин забруднення середовища, особливо хімічне. Забруднення рік стічними промисловими водами і пестицидами, що змиваються з полів, часто є причиною загибелі тварин, жителів гідросфери. Азотні добрива, потрапляючи у воду, стимулюють розвиток фітопланктону, розростання підводної і прибережної рослинності. Відмираючи, рослини розкладаються і поглинають кисень, що призводить до замору риб та інших тварин. Великої шкоди водним тваринам завдає розрізнений сплав лісу, при якому у воду потрапляють шкідливі речовини, особливо згубні для ікри та молоді. Відомі випадки масової загибелі тварин, а також порушення інформаційних і спадкових зв’язків між ними в результаті забруднення морів нафтою та іншими хімічними речовинами.

Згубно впливають на тваринний світ отрутохімікати (рис. 7), що застосовуються для боротьби зі шкідниками. Інсектициди вбивають у зоні їх застосування не лише комах-шкідників, а й корисних дрібних тварин. Передаючись ланцюгами живлення, вони поширюються в біосфері, можуть накопичуватися в організмі і бути причиною загибелі консументів другого і вищих порядків (земноводних, плазунів, дрібних ссавців, комахоїдних і хижих птахів), призвести до отруєння потомства. Проте малі дози пестицидів замість пригнічення можуть, навпаки, стимулювати розмноження окремих видів.

На різних групах тварин був експериментально підтверджений негативний вплив шумового забруднення середовища.

Рис, 7. Передача отрутохімікатів ланцюгами живлення

В одному із дослідів на мишей протягом року по дві години щоденно діяв такий чинник, як шум, записаний у нью-йоркському метрополітені. Тварини почали погано розмножуватися, різко скоротилася кількість особин у потомстві.

Впливає на тварин також рівень радіації в навколишньому середовищі. Радіоактивність передається ланцюгами живлення як в океані, так і на суші. Радіоактивні речовини насамперед вражають планктон, від якого ланцюгами живлення передаються рибам, а рибоїдні птахи виносять їх на сушу. Акумуляція радіоактивних речовин у живих організмах може бути причиною ракових захворювань, появи виродків, хворобливого порушення спадковості.

Біологічне забруднення середовища - це випадкове або пов’язане з діяльністю людини проникнення в екосистеми не властивих їм видів. Причиною вимирання місцевих видів може бути інтродукція (лат. introductio - «введення») - переселення окремих видів у місцевість, де вони раніше не жили. Так, відомо, який негативний вплив спричинило переселення в нашу країну американської норки на європейську норку, канадського бобра - на європейського.

Людина в результаті господарської діяльності (вирубування лісів, розорювання цілинних земель, осушення боліт, спорудження водосховищ і каналів, будівництва міст, прокладання доріг та ін.) змінює звичні місця перебування тварин, умови їх

існування, вносить фактор неспокою, а то й знищує тварин. Так, багато тварин гине під час обробітку ґрунту та збирання врожаю, а також під колесами автотранспорту. Водночас до життя в антропогенних ландшафтах пристосувався ряд тварин: воронові птахи, пацюки, миші, таргани та ін. Це так звані синантропні тварини (гр. syn - «разом», і anthropos - «людина»), існування яких тісно пов’язане з людиною і населеними пунктами. Живлячись продуктами харчування людини та відходами від її господарської діяльності, вони масово розмножилися. В агроценозах стали численними комахи-фітофаги, що живляться сільськогосподарськими рослинами.

Полювання є також одним із важливих факторів, що впливає на чисельність тварин. Хижацьке полювання і надпромисел можуть бути причиною зникнення виду. Усе ще зустрічається браконьєрство - добування або знищення диких тварин із порушенням правил полювання, рибальства та інших вимог законодавства з охорони тварин. Правильне, розумне полювання, що ґрунтується на знанні структури популяції виду, - активна й часто необхідна форма охорони тваринного світу. Зменшення чисельності виду в результаті промислу, полювання мобілізує екологічний резерв популяції, оздоровляє її. За високої смертності тварин різко зростає продуктивність популяції, що досягається різними шляхами: підвищенням плодючості самок, виживанням молодняка; раннім настанням статевої зрілості та ін. Наприклад, самка ондатри в перенаселених цим гризуном водоймах за відсутності промислу народжує 6 малят. Із них лише окремі в цьому ж році беруть участь у розмноженні. В угіддях, де ондатру виловлюють і чисельність звірків невелика, самки приносять 8-9 малят, які того ж року починають розмножуватися.

При полюванні важливо вилучати тварин обох статей і в такій кількості, щоб не порушувати структури популяцій.