Зоологія хребетних - Практикум - B. В. Куйбіда - 2007

МОДУЛЬ 2. Клас Земноводні

ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ КЛАСУ ЗЕМНОВОДНИХ

Матеріали та обладнання

Для роботи необхідно мати:

1. Водяні сачки, по одному на 5 студентів; невеличкі торбинки та посуд для зберігання зібраного матеріалу.

2. По одному-два представники класу земноводних кожного роду.

3. Набір обладнання (ручна лупа, штангенциркуль, лінійка, пінцет) по одному комплекту для кожної бригади.

4. Визначники земноводних.

План заняття

1. Навчити вільно користуватися визначником земноводних. На конкретних об’єктах ознайомити студентів із систематичними ознаками визначених видів земноводних.

2. Ознайомити з родинами, родами та окремими представниками земноводних. Визначити найхарактерніші види земноводних Переяславщини.

3. Вивчити і здати латинські назви та основні характеристики 10 видів земноводних.

4. Дати пояснення 5 народним назвам земноводних, які зумовлені формою їх тіла, розміром, типами біотопів, де водяться ці види тощо.

Виконання завдання

1. Самостійно зберіть представників земноводних у різних біотопах. На суші їх відловлюють руками, а у воді за допомогою сачка. Земноводних добре ловити вночі, якщо осліплювати їх світлом ліхтарика. Тритонів шукають під поваленими деревами, пнями, камінням, купами хмизу у вологих біотопах, а весною у лісових калюжах, ставочках, ямах. Доцільно використовувати ловильні канавки, на дні, яких встановлюють циліндри чи скляні банки. У скляні банки можуть потрапити екземпляри, що не зустрічалися під час екскурсій.

2. Розгляньте характерні особливості будови земноводних, забарвлення і визначте їх належність до певного виду.

3. Занотуйте в альбом найголовніші систематичні ознаки, характерні для земноводних, яких ви визначили.

4. Замалюйте ключові ознаки за якими впізнають кожен вид земноводних.

5. Після обробки та перевірки правильності визначення керівником практики, тварини обов’язково відпускаються на волю у місцях відлову!

Рейтингова оцінка знань і вмінь

Максимальна кількість балів за модуль «Земноводні» — 10. Із них:

за вміння визначати види земноводних — 5 балів; за латинські назви та видові характеристики риб — 4 бали; за пояснення народних назв земноводних — 1 бал.

Таблиця визначення рядів земноводних*.

* Через незначну видову чисельність земноводних у таблицях подані всі представники, що зустрічаються на території України

Є хвіст.

Найбільша ширина тулуба вкладається в його довжині (без хвоста) понад три рази.

По боках голови відсутні зовнішні зябра.

Ряд Хвостаті амфібії — Caudata.

Зовнішні зябра на голові є.

Ряд Хвостаті амфібії — Caudata (личинки) .

Найбільша ширина тулуба вкладається в його довжині (без хвоста) менше трьох разів.

Ряд Безхвості амфібії — Аnurа (личинки, пуголовки) .

Хвіст у дорослих відсутній.

Безхвості амфібії — Аnиrа.

Ряд Хвостаті амфібії — Caudata.

У фауні України представлений лише однією родиною — Саламандрові — Salamandridaе.

Таблиця визначення родів

Хвіст у діаметрі має більш-менш округлу форму. Паротиди розвинуті. Розмір досить великий до 28 см (звичайно — 20-22 см). Забарвлення чорне блискуче, з яскраво-жовтими плямами неправильної форми.

Рід Саламандра — Salamandra.

У фауні України лише один вид — Саламандра плямиста — S. salamandra (L.), яка мешкає лише в гірських Карпатах і занесена до Червоної книги України.

Хвіст у діаметрі не округлий, а більш-менш сплющений з боків. Паротиди непомітні. Розміри дрібніші. Забарвлення інше.

Рід Тритон — Triturus.

Таблиця визначення видів роду Тритон — Тriturus

Черево плямисте (темні плями на жовтому або оранжевому фоні).

На голові є темні смуги, з яких особливо добре помітна та, що проходить через око. У самців гребінь спини безпосередньо переходить у хвостову оторочку, не утворюючи вирізки.

Тритон звичайний — T. vulgaris (L.).

На голові темних смужок немає. У самців гребінь спини відділений від хвостової оторочки вирізкою. Тритон гребінчастий — T. сristatus (Laur.). Останнім часом у самостійні види були відокремлені два підвиди гребінчастого тритона: тритон дунайський — T. dobrogicus та тритон Кареліна — T. karelinii. Перший мешкає у регіоні гирла Дунаю (Одеська обл.) та Закарпатській області. Він відрізняється від гребінчастого значно довшим тулубом. Тритон Кареліна населяє тільки регіон гірського Криму і є там єдиним представником всього роду Triturus, що дуже полегшує визначення. Окрім того, він на відміну від перших двох видів, має жовте (оранжеве) горло з чорними плямами, а не навпаки.

Черево однотонне, жовтого або оранжевого кольору.

На верхньому боці голови борозни відсутні. Ряди піднебінних зубів розходяться під кутом зразу. Весною самець має гребінь.

Тритон гірський — T. alреstris (Laur.).

На верхньому боці голови є три борозни. Ряди піднебінних зубів розходяться під кутом не зразу, а на певній віддалі. У самця навесні гребеня немає. Тритон карпатський — T. montandoni (Boul).

Ряд Безхвості амфібії — Аnиrа

Таблиця визначення родин та родів

Кінці пальців розширені в диски (Мал. 9). Рід Квакші — Нуlidае.

Мал. 9. Кінці пальців розширені в диски.

У фауні України лише один вид — Квакша (деревна жаба) — Нylа аrboreа (L.).

Кінці пальців не розширені в диски.

На верхній щелепі зуби відсутні (пробувати нігтем). Ропухові — Вufоnіdае.

Рід Ропуха — Bufo.

На верхній щелепі зуби є.

Язик на задньому краї глибоко вирізаний.

Жабоподібні — Rаnіdае.

Рід Жаба — Rаnа.

Язик на задньому краї без вирізки.

Черево має великі чорні та червоні (жовті, іноді оранжеві) плями.

Дискоязичні — Dіsсog lossidае.

Рід Кумка — Воmbіnа.

Черево не має великих чорних та червоних (жовтих, оранжевих) плям.

Часничницеві — Реlobаtіdае.

У фауні України лише один вид — Часничниця — Реlobаtеs fuscus (Laur.)

Таблиця визначення видів

Рід Ропуха — Вufо

На нижній стороні третього (з кінця) зчленування самого великого пальця (4) задньої ноги один горбочок (Мал. 10 ).

Мал. 10. Задня лапка з подвійним зчленівним горбиком (1).

Ропуха зелена — В. viridis (Laur.).

На нижній стороні третього зчленування самого великого пальця задньої ноги два горбочка (Мал. 11).

Мал. 11. Задня лапка з подвійним зчленівним горбиком (2).

Внутрішній край передплесни не має поздовжньої, добре виявленої складки шкіри.

Ропуха сіра — В. bufo (L.).

Внутрішній край передплесни має добре виявлену поздовжню складку шкіри. Ропуха очеретяна — В. саІаmilа (Laur.). Рід Жаба — Rаnа

По боках голови проходять добре виявлені темні смуги.

Зчленування стегна з гомілкою (якщо витягнути задню ногу вперед) заходить далеко за кінець морди.

Жаба прудка — R. dаlтаtiпа (Воnap.).

Зчленування стегна з гомілкою (якщо витягнути задню ногу вперед) не заходить за кінець морди.

Морда загострена; черево однокольорове, біле.

Жаба гостроморда — R. arvalis (Nils.).

Морда тупа, закруглена; черево плямисте, зрідка однокольорове.

Жаба трав’яна — R. tеmроrаrіа (L.).

По боках відсутні добре виявлені темні смуги. Забарвлення боків однотонне.

Гомілка коротша за половину довжини тулуба. Якщо гомілки розмістити перпендикулярно до поздовжньої осі тулуба, то гомілковостопні зчленування не торкаються одне одного (Мал. 12).

Мал. 12. Гомілкостопові зчленування задніх кінцівок не торкаються.

Жаба ставкова — R. esculenta (L.).

Гомілка дорівнює половині довжини тулуба.

Гомілковостопні зчленування заходять одне за одне, як це показано на (Мал. 13).

Мал. 13. Гомілкостопові зчленування задніх кінцівок заходять одне за одне.

Жаба озерна — R. гіdibunda (Раll).

До окремої форми, останнім часом, відносять гібрид між ставковою та озерною жабами Жаба їстівна — Rana kl. esculenta (L.), точне визначення якої можливе тільки в лабораторних умовах.

Рід Кумка — Воmbіnа

Кінці пальців з верхнього боку забарвлені в такий же колір, як і верхній бік всієї кінцівки.

Кумка червоночерева — В. bombina (L.).

Кінці пальців неоднакового кольору, порівняно з верхнім боком кінцівки вони помітно світліші.

Кумка жовточерева — В. varіegata (L.).

Таблиця для визначення дорослих форм земноводних (за О.Б.Кістяківським та I.I.Мазепою (1967), змінено і доповнено).

Хвоста нема.

Хвіст є.

Низ тіла яскраво-жовтий або червоний з чорними плямами.

Низ тіла іншого кольору.

Низ тіла червоний або оранжевий із чорними плямами. Кінці пальців зверху майже не світліші від їх основи. Кумка червоночерева.

Низ тіла жовтий з чорними плямами. Кінці пальців зверху світлі. Кумка жовточерева (тільки регіон Карпат і Закарпаття).

Шкіра горбкувата. По боках задньої частини голови помітні опуклі привушні залози

Шкіра гладенька. По боках голови опуклих залоз немає

Вздовж середини спини тягнеться вузенька світла смужка. Ропуха очеретяна (тільки Західне і Мале Полісся України).

Спина без поздовжньої світлої смуги

У забарвленні є зелений колір. Ропуха зелена.

Забарвлення буре, без зеленого кольору. Ропуха сіра.

У забарвленні є зелений колір

Забарвлення без зеленого кольору

Кінці пальців розширені і утворюють присоски. Забарвлення верху яскраво-зелене без або майже без плям. Квакша.

Кінці пальців не розширені. На спині є плями.

П’ятковий бугор задніх кінцівок низький трапецієвидний. Якщо гомілки прикласти до стегон і розмістити ноги перпендикулярно до поздовжньої осі тіла, то гомілкостопові зчленування торкаються або заходять одне за одне. Резонатори сірі. Жаба озерна.

Мал. 14. П’яткові бугри озерної і ставкової жаб.

П’ятковий бугор задніх кінцівок високий, півкруглий. Якщо гомілки прикласти до стегон і розмістити ноги перпендикулярно до поздовжньої осі тіла, то гомілкостопові зчленування не торкаються одне одного. Резонатори білі. Жаба ставкова (окрім півдня степової зони та Криму).

П’ятковий бугор задніх кінцівок займає проміжну форму між озерною і ставковою жабами. Жаба їстівна.

Зіниця ока вертикальна (єдина з інших земноводних України). На лобі і тім’ї помітно поздовжню опуклість. Часничниця.

Лоб між очима неопуклий. Зіниця кругла або горизонтальна

Коли витягти вперед задню ногу, то гомілкостопне зчленування далеко заходить за кінець морди. Жаба прудка (тільки гірські Карпати і Закарпаття).

Коли витягти вперед задню ногу, то гомілкостопне зчленування не заходить за кінець морди.

П’ятковий бугор задніх кінцівок високий, півкруглий. Черево однотонне, біле. Морда загострена. Жаба гостроморда (окрім Азово-Чорноморського узбережжя та Криму).

П’ятковий бугор задніх кінцівок низький трапецієвидний (іноді без плям). Черево плямисте. Морда тупа або закруглена. Жаба трав’яна (тільки Полісся і Лісостеп України).

Забарвлення тіла зверху чорне з великими жовтими плямами. Саламандра плямиста (тільки гірські Карпати).

Забарвлення інше.

Черево жовте або оранжеве з темними плямами.

Черево однотонне жовте або оранжеве.

На голові є поздовжні темні смуги; особливо виділяється смуга, що проходить через око. Спина світло-бура або зеленкувата. Тритон звичайний.

Смужок на голові нема. Спина темно-бура. Тритон гребінчастий (окрім Кримських гір), Тритон дунайський (Придунав’я і Закарпатська обл.), Тритон Кареліна (тільки Кримські гори).

На верхній поверхні голови є три поздовжні борозенки. Тритон карпатський (тільки гірські Карпати).

Борозенок на верхній поверхні голови немає. Тритон альпійський (тільки гірські Карпати).