Зоологія хребетних - Практикум - B. В. Куйбіда - 2007

МОДУЛЬ 1. Клас Круглороті та надклас Риби

ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ КЛАСІВ КРУГЛОРОТИХ ТА РИБ

Матеріали та обладнання

Для роботи необхідно мати:

1. Волок або інші знаряддя для виловлювання риби, посуд для їх перенесення, 5 лінійок, 5 ножиців, 5 пінцетів, ручні лупи.

2. Вологі препарати міноги та 15—20 екземплярів живих риб.

3. Препарувальні інструменти та вимірювальні прилади.

4. Таблиці по систематиці круглоротих та риб.

5. Визначники прісноводних риб.

План заняття

1. Навчити вільно користуватись визначником риб.

2. Визначити найхарактерніші види круглоротих та риб Переяславщини.

3. На конкретних об’єктах ознайомити студентів з систематичними ознаками визначених видів риб.

4. Вивчити і здати латинські назви та основні характеристики 15 видів риб.

5. Дати пояснення 10 народним назвам риб, які зумовлені формою їх тіла, розміром, виростами на поверхні, подібності з іншими тваринами та різними предметами, особливостями поверхні та кольору, часу нересту, харчування, екології виду тощо.

Виконання завдання

1. Ознайомтеся з найголовнішими термінами, що зустрічаються при визначенні риб та особливостями їх визначення.

2. Відловіть представників риб.

3. Розгляньте характерні особливості будови, забарвлення та ідентифікуйте вид.

4. Занотуйте в альбом найголовніші систематичні ознаки, характерні для риб, яких ви визначили.

5. Замалюйте ключові ознаки за якими впізнають кожен вид.

Максимальна кількість балів за модуль «Риби» — 15. Із них: за вміння визначати види риб — 5 балів; за латинські назви та видові характеристики риб — 7 балів; за пояснення народних назв риб — 3 бали.

Перелік найголовніших термінів, що зустрічаються при визначенні риб

Бічна лінія — ряд лусочок з отворами у вигляді горизонтального ряду крапок або рисок. Вона може бути повною (від голови і до хвостового плавця), неповною (не доходити до хвостового плавця), або ж у вигляді пор чи геніпор на голові (Мал. 1, 3).

Мал. 1. Бічна лінія чехоні

Верхній рот — коли ротовий отвір відкривається догори, бо нижня щелепа видається вперед і заходить наперед за верхню (Мал. 2).

Мал. 2. Різні форми рота: а — верхній (чехоня); б — кінцевий (лин); в — нижній (підуст)

Висота тіла — найбільша або найменша (висота хвостового стебла) висота тіла.

Висота спинного, або анального, плавця — довжина найбільшого променя цього плавця.

Геніпори — дрібні отвори на голові у бичків (Мал.3).

Мал.3. Голова бичка з геніпорами

Глоткові зуби — змінені на зуби тичинки на п’ятій зябровій дузі у коропових риб (Мал. 4).

Мал. 4. Глоткові зуби: а — однорядні (плітка); б — дворядні (краснопірка); в — трирядні (марена)

Кіль — гострий край черева або спини, який може бути без луски чи покритий лускою.

Кінцевий рот — коли обидві щелепи закінчуються спереду на одній вертикалі (Мал. 2).

Міжзябровий проміжок — проміжок, що розділяє праву і ліву зяброві порожнини знизу.

Напівверхній рот — коли нижня щелепа виступає трохи наперед.

Напівнижній рот — коли верхня щелепа виступає ледве наперед.

Нижній рот — коли верхня щелепа дуже заходить наперед за нижню (Мал. 2).

Підбородок — простір між нижньою щелепою і місцем прикріплення зябрових перетинок.

Промені плавців — бувають розгалужені і нерозгалужені. Нерозгалужений промінь у деяких представників коропових може мати задній край, зазубрений на зразок пилки.

Хвіст гетероцеркальний — верхня частина плавника більша за нижню.

Мал. 5. Хвіст гетероцеркального типу

Шкіряний кіль — кіль на боках хвостового стебла, що утворений кільовими лусочками.

Ширина лоба — віддаль між очима.

Таблиця визначення видів класу міног

Родина Міногові — Реtrотуzоnіdае Рід Мінога — Eudontomyzon

У ротовому отворі немає щетинковидних губних зубів, а коли вони є, то на нижній губі суцільної смужки не утворюють (Мал.6).

Мал. 6. Ротовий отвір: a — міноги української; б — міноги угорської

Мінога українська — E. mаrіае (Веrg.).

У ротовому отворі є щетинковидні губні зуби. Нижні губні зуби утворюють суцільну смужку (Мал. 6).

Мінога угорська — E. dапfоrdі (Regan.).

Таблиця визначення рядів риб

По боках або на нижній стороні голови п’ять пар зябрових щілин.

Зяброві отвори розміщені по боках голови. Тіло веретеноподібне. Підхвостовий плавець відсутній.

Ряд Катраноподібні — Squаlifоrmеs.

Родина Катранові — Squаlіdае.

Типовий представник фауни України — Катран або Колюча акула — Sqrnlun асаnthiаs (L.).

Зяброві отвори розміщені на нижній стороні голови. Тіло здавлене в спинночеревному напрямку.

Ряд Скатоподібні —Rajiformes.

Зяброві дуги прикриті кришкою, яка утворює надзяброву порожнину, що з’єднана з зовнішнім середовищем однією парою або одним непарним отвором.

Тіло несиметричне (обидва ока розміщені на одній стороні голови).

Ряд Камбалоподібні—PIeuronectiormes.

Тіло симетричне (очі розміщені по обидві сторони голови).

Хвіст гетероцеркального типу (Мал. 5.). Тіло покрите п’ятьма поздовжніми рядами великих кісткових «жучок».

Ряд Осетроподібні — Асiрenseriformes.

Родина Осетрові — Асіреnsеrіdае.

Хвіст іншої будови. Тіло не вкрите п’ятьма поздовжніми рядами великих кісткових «жучок».

Черевні плавці відсутні або видозмінені (у колючки, вусики).

Черевні плавці у вигляді колючок (іноді за ними є неколючі промені).

Ряд Колючко подібні — Gasterosteiformes.

Родина Колючкові — Gasterosteidae.

Черевні плавці відсутні.

Рило трубчасте, зяброві отвори відкриваються у вигляді невеличкого отвору ближче до спинної сторони. Тіло покрите кістковими щитками.

Ряд Голкоподібні — Sуngnathiformes.

Родина Голкові — Sуngnathidae.

Рило не трубчасте. Тіло не покрите кістковими щитками.

Спинний і підхвостовий плавці довгі і з’єднані безпосередньо з хвостовим.

На горлі чотири вусики (видозмінені черевні плавці).

Ряд Окунеподібні — Рerсiformes (частина).

Вусиків на горлі немає.

Ряд Вугреподібні — Аnguillifomes.

Родина Вугрові — Аnguillidae.

Типовий представник фауни України — Вугор прісноводний — Аnguilla anguilla (L.).

Спинний або спинні плавці і підхвостовий не з’єднані з хвостовим, між ними є проміжок, хоч і малий.

Ряд Окунеподібні — Perciformes (частина).

Черевні плавці добре розвинені.

Черевні плавці, що злилися, мають лійкоподібну форму (присоску), диск, в якому добре помітні окремі промені.

Ряд Окунеподібні — Perciformes (частина).

Черевні плавці не мають лійкоподібної форми.

Жировий плавець є.

На голові чотири пари вусики, пара з яких досягає основи грудних плавців. Тіло голе.

Ряд Сомоподібні — Siluriformes (частина).

Вусиків немає. Тіло вкрито лускою, голова без луски. Ряд Лососеподібні — Salmoniformes (частина).

Вусиків на голові немає.

Ряд Оселедцеподібні — Clupeiformes (частина).

Жировий плавець відсутній.

Черевні плавці розміщені за грудними на віддалі, не меншій ніж половина довжини грудного плавця (в середній частині тіла або ближче до анального отвору).

Спинних плавців два.

Ряд Кефалеподібні — Mugilliformes.

Спинний плавець один.

Рило дуже витягнуте, тонке.

Ряд Сарганоподібні — Beloniformes.

Родина Сарганові — Belonidae.

У фауні України один вид — Сарган чорноморський — Веlоnе bеlоnе Gun.

Рило якщо і витягнуте, то не тонке, хоч може бути здавлене в спинно-черевному напрямі.

Навкруги рота або в кутках його 6—10 вусиків.

Ряд Коропоподібні — Cуpriniformes (частина).

На голові 3 пари вусиків, пара з яких, якщо їх витягнути вздовж тіла, досягає основи грудних плавців. Тіло голе.

Ряд Сомоподібні — Siluriformes. (частина).

Навкруги ротового отвору або в кутах рота не більше 4 вусиків або їх зовсім немає.

Зяброві кришки вкриті лускою.

Ряд Лососеподібні — Salmoniformes. (частина).

Зяброві кришки не вкриті лускою.

П’ята зяброва дуга має глоткові зуби.

Ряд Коропоподібні — Cуpriniformes.

Глоткових зубів немає.

Ряд Оселедцеподібні — Clupeiformes.

Черевні плавці розміщені перед чи під грудними або трохи ззаду них (на віддалі, меншій половини довжини грудного плавця).

На підборідді один вусик. Його довжина в кілька разів більша за ширину.

Ряд Тріскоподібні — Gadiformes.

Родина Тріскові — Gadiae.

На підборідді вусиків немає або їх більше одного, а якщо один, то у вигляді бородавки; його довжина не перевищує ширини.

Ряд Окунеподібні — Perdfarmes.

Таблиця визначення родин риб

Ряд Лососеподібні — Salmoniformes.

Жировий плавець є.

Родина Лососеві — Salmonidae.

Жировий плавець відсутній. Голова не вкрита лускою. Щелепи видовжені і озброєні зубами.

Родина Щукові — Еsoсidae.

У фауні України лише один вид — Щука — Еsох ludus L.

Голова вкрита лускою. Невеликі рибки.

Родина Умброві — Umbridae.

Типовий представник — Умбра європейська — Umbra crameri Wal.

Ряд Сомоподібні — Siluriformes.

Жировий плавець є. На голові 4 пари вусиків.

Родина Ікталурові — Ictaluridae.

Типовий представник — Сомик карликовий — Ictalurus nebulosus Les.

Жировий плавець відсутній. На голові 3 пари вусиків. На щелепах багато дрібних зубів.

У фауні України лише один вид — Сом звичайний — Silurus glanis L.

Ряд Коропоподібні — Cуpriniformes

Навкруги ротового отвору 6—10 вусиків.

Родина Щипівкові — Cobitidae.

Навкруги ротового отвору менше 6—10 вусиків або їх зовсім немає.

Родина Коропові — Cуprinidae.

Навколо рота вусиків. Тіло округлої форми.

Родина Баліторові — Balitoridae.

Рід Слизик — Barbatula.

В Україні один вид — Слизик звичайний — Barbatula barbatula (L.).

Ряд Окунеподібні — Perciformes.

Черевні плавці мають лійкоподібну форму з добре виявленими променями.

Родина Бичкові — Gobiidae.

Типовий представник фауни України — Бичок-бабка — Nеоgоbsus fluviatilis (Раll.).

Черевні плавці не мають лійкоподібної форми. Задній край зябрової кришки має зубець (гострий виступ).

Родина Окуневі — Percіdаe.

Задній край зябрової кришки не має гострого виступа. Тіло не повністю вкрите лускою.

Родина Бабцеві — Cottidae.

Типовий представник фауни України — Бабець звичайний — Соttus gobіo L.

Таблиця визначення родів риб

Родина Осетрові — Аcірenserіdаe.

Зяброві шкіряні перетинки, що оточують зяброві кришки, зростаються на нижній стороні голови, утворюючи поверх міжзябрового проміжку вільну складку (Мал. 7).

Рід Білуга — Нusо.

У фауні України лише один вид — Білуга — Н. husо Salnicov et Malyatskii.

Зяброві шкіряні перетинки, що оточують зяброві кришки, не зростаються на нижній стороні голови, а прикріплені до перешийка і не утворюють над ним вільної складки (Мал. 7.).

Мал. 7. Голови осетрових (а — білуги; б — шипа): 1- губа перервана; 2 — губа суцільна; 3 — зяброві перетинки прирощені до між- зябрового проміжку; 4 — зяброві кришки утворюють вільну згортку.

Рід Осетр — Adpenser.

Родина Колючкові — Gаsterosteіdаe.

Перед спинним плавцем є від 2 до 5, найчастіше 3 колючки. Рід Триголкова колючка — Gаsterosteus. У фауні України один

вид — Колючка триголкова — G. аculeаtиs L.

Перед спинним плавцем понад 5 колючок.

Рід Багатоголкова колючка— Рungitius.

У фауні України лише один вид — Мала південна колючка Р. plаtуgаster (Kessl.).

Родина Лососеві — Salmonidae.

В бічній лінії понад 150 лусок.

Рід Лосось — Salmo.

Типовий представник у фауні України — Форель струмкова — Salmo trutta fario L.

В бічній лінії не більше 150 лусок.

Рід Таймень — Hucho.

У фауні України лише один вид — Лосось дунайський — Hucho hucho L.

Родина Щипівкові — Соbitidaе.

Навкруги ротового отвору є 10 вусиків, які не однакові за довжиною (середні - на нижній щелепі у вигляді бородавок).

Рід В’юн — Misgurnus. У фауні України лише один вид — В’юн — М. fossi lis (L.).

Навкруги ротового отвору 6 вусиків, які майже однакові за довжиною.

Тіло трохи здавлене з боків; під очима — по колючці (пробувати голкою або пінцетом, проводячи ззаду наперед з деяким натиском).

Рід Щипівка — Соbitis.

Типовий представник фауни України — Щипівка звичайна — С. tаеniа L.

Родина Коропові — Сурrinidае.

У підхвостовому плавці перший промінь зазубрений ззаду у вигляді пилки.

Вусиків дві пари.

Рід Короп — Сурrіnus.

У фауні України лише один вид — Короп — С. сагріо L.

Вусиків немає.

Рід Карась — Carassius.

Типовий представник фауни України — Карась звичайний (золотий) — С. сaгassius (L.).

У підхвостовому плавці зазубреного променя немає.

Рот у вигляді поперечної щілини на нижній стороні голови.

Рід Підуст — Сhondrostomа.

У фауні України лише один вид — Підуст звичайний — Ch. nаsus (L.).

Рот не у вигляді поперечної щілини.

Перед підхвостовим плавцем немає кіля, не покритого лускою.

Вусики є.

Вусиків одна пара.

Глоткові зуби однорядні. Рот кінцевий.

Рід Лин — Тіnса.

У фауні України лише один вид — Лин — Т. tinса (L.).

Глоткові зуби дворядні. Рот нижній.

Рід Пічкур — Gоbіо.

Типовий представник фауни України — Пічкур звичайний — G. gоbiо (L.).

Вусиків дві пари.

Рід Марена — Вагbus.

Типовий представник фауни України— Марена звичайна — В. barbus (L.).

Вусиків немає.

Підхвостовий плавець починається попереду вертикалі заднього краю спинного плавця.

Рід Гірчак — Rhodeus.

У фауні України лише один вид — Гірчак — R. sericeus (Раll.).

Підхвостовий плавець починається під або позаду вертикалі заднього краю спинного плавця.

Глоткові зуби однорядні.

Рід Плітка — Rutilus.

Типовий представник фауни України — Плітка —R. mtilrn (L.).

Глоткові зуби дворядні.

Нижня щелепа посередині з горбком, а верхня — з вирізкою.

Рід Білизна — Aspius.

У фауні У України лише один вид — Білизна, або Жерех — А. aspius (L.).

Нижня щелепа не має посередині добре помітного горбка.

Поперечних рядів лусок понад 70.

Рід Гольян — Рhохіnus.

Типовий представник фауни України — Гольян звичайний — Ph. рhохіnus (L.).

Поперечних рядів лусок менше 70.

Бічна лінія неповна.

Рід Вівсянка — Leucaspis.

У фауні України лише один вид — Вівсянка — L. delineatus (Несk.).

Бічна лінія повна.

Спинний плавець починається над черевними.

Рід Єлець — Lеuсisсus

Типовий представник фауни України — В’язь — L. іdus (L.).

Спинний плавець починається позаду вертикалі заднього краю основи черевних плавців.

Рід Краснопірка — Scardinius.

У фауні України лише один вид — Краснопірка — S. еrythrophtaimus ( L.).

Перед хвостовим плавцем є шкіряний кіль, не покритий лускою.

Бічна лінія має кілька різних звивів (зигзагоподібна). Рід Чехоня — Реlecus.

У фауні України лише один вид — Чехоня — Р. сultratus (L.).

Бічна лінія має не більше одного згину або їх зовсім немає.

Глоткові зуби однорядні.

За спинним плавцем кіля, вкритого лускою, немає. Рід Лящ — Аbramis.

Типовий представник фауни України— Лящ — А. brаmа (L.).

За спинним плавцем є кіль, вкритий лускою.

Рід Рибець — Vimbа.

У фауні України лише один вид — Рибець — V. vіmbа (L.).

Глоткові зуби дворядні.

Перед спинним плавцем є борозна, не вкрита лускою. Рід Густера — Вliсса.

У фауні України є один вид — Густера — В. bjоеrknа (L.).

На спині перед плавцем немає борозни, не вкритої лускою.

Не вкритий лускою кіль починається на деякій віддалі від черевних плавців.

Рід Шемая — Сhalcalburnus.

У фауні України лише один вид — Шемая — Ch. chalcoides (Hesk.).

Не вкритий лускою кіль починається зразу ж після черевних плавців.

По обидва боки вздовж бічної лінії тягнеться подвійна смужка з чорних плям.

Рід Бистрянка — Alburnoides.

В Україні типовий представник — Бистрянка російська — А. bipunctatus rossicus Berg.

Вздовж бічної лінії немає подвійної смужки з чорних плям.

Рід Верховодка — Alburnus.

У фауні України лише один вид — Верховодка — А. аІburnus (L.).

Родина Окуневі—Рercidae.

Спинні плавці з’єднані між собою.

Рід Йорж — Gymnocephalus.

Типовий представник в Україні — Йорж звичайний — Gymnocephalus cernuus (L.).

Спинні плавці не з’єднані між собою.

Тіло веретеноподібне; щелепова кістка ззаду покрита слізною. Рот нижній.

Рід Чоп — Zingel.

Типовий представник фауни України — Чоп вeлuкuй — Z. zingel (L.).

Тіло трохи стиснене з боків; щелепова кістка ззаду непокрита слізною. Рот кінцевий, або верхній.

Перший спинний плавець складається з 12—17 променів.

Всі зуби на щелепах майже однакові.

Рід Окунь — Реrcа.

У фауні України лише один вид — Окунь звичайний — Р. fluviatilis L.

Серед зубів на щелепах добре помітні «ікла».

Рід Судак — Sunder.

Типовий представник фауни України — Судак звичайний — S. Іисіорегса (L.).

Таблиця для визначення найпоширеніших видів прісноводних риб (за О.Б.Кістяківським та І.І.Мазепою (1967), змінено і доповнено)

Черевні плавці зливаються, утворюючи диск. Бичок-бабка.

Черевні плавці відокремлені один від одного.

На підборідді є один непарний вусик. Черевні плавці розміщені попереду грудних, на горлі. Минь річковий.

Непарних вусиків на підборідді нема. Черевні плавці розміщені позаду грудних або під ними.

Промені першого спинного плавця або передньої частини єдиного спинного плавця тверді, колючі. Черевні плавці розміщені під грудними або трохи позаду них.

У спинному плавці тільки перші 1—2 промені можуть бути колючими. Черевні плавці віддалені від грудних

Є два відокремлені спинні плавці

Спинні плавці злиті в один

Зяброві кришки з шипами. Тіло не видовжене, досить високе. Черевні плавці червоні. Ікла відсутні. Окунь звичайний.

Зяброві кришки без шипів. Тіло витягнуте. Черевні плавці не червоні. Є ікла. Судак звичайний.

Рило коротке, тупе. Очі фіолетові. У спинному плавці 11 — 16 колючих променів. Йорж звичайний.

Рило витягнуте, довге. Очі не фіолетові. У спинному плавці 17—19 колючих променів. На боках тіла і спині чіткі темні плямки. Носар.

Щелепи озброєні великими і міцними або численними дрібними зубами 8

Зубів у щелепах немає

Тіло голе, без луски. Є пара довгих вусів і дві пари коротких вусиків. Анальний плавець дуже довгий. Щелепи мають численні дуже дрібні зуби. Сом звичайний.

Тіло вкрите лускою. Вусиків немає. Хвостовий плавець звичайної довжини. Видовжені щелепи озброєні міцними зубами. Щука.

Луска дуже дрібна, майже непомітна, тому тіло здається голим. Навколо рота не менше трьох пар вусиків. Тіло видовжене, іноді майже змієподібне. Луска велика, добре помітна. Вусиків нема або їх не більше двох пар. Тіло не змієподібне

Голова дуже стиснена з боків. Під оком є колючка, що прилягає до щоки. Щипівка звичайна.

Голова не стиснена з боків. Колючки під оком нема.

По боках тіла тягнеться широка темна смуга. Навколо рота п’ять пар вусиків. В’юн.

По боках тіла неправильні темні плями. Навколо рота тільки три пари вусиків. Слизик.

У спинному та анальному плавцях є твердий зазублений промінь.

Твердих зазублених променів у спинному та анальному плавцях немає.

На верхній губі є дві пари маленьких вусиків. Короп (сазан).

Вусиків на губах нема. Карась звичайний або сріблястий.

Бічна лінія робить зигзаг за грудним плавцем. Тіло витягнуте, плоске, оселедцеподібне. Чехоня.

Бічна лінія не робить зигзаг (але вона може бути неповною, закінчуватися недалеко від голови)

Рот нижній, має вигляд прямої поперечної щілини.

Нижня щелепа має гострий хрящуватий край. Підуст звичайний (Мал. 8).

Мал. 8. Рот підуста.

Рот іншої будови

Біля рота є пара вусиків

Вусиків немає

Тіло витягнуте, вузьке. Рот нижній. Хвостовий плавець з глибокою вирізкою. Забарвлення плямисте. Пічкур звичайний.

Тіло коротке, кремезне. Хвостовий плавець має майже рівний край. Забарвлення однотонне, зеленкувато-золотисте. Лин.

На череві між черевними плавцями і підхвостовим плавцем є шкірястий кіль, не вкритий лускою

На череві шкірястого кіля немає і луска переходить через середню лінію, торкаючись луски протилежного боку.

Тіло витягнуте, його довжина більш як у 3,5 рази перевищує висоту. Маленькі рибинки. Бічна лінія не облямована подвійним рядом чорних крапок. Верховодка.

Тіло сильно стиснене з боків, високе; довжина перевищує висоту не більше як у 3,5 рази

Анальний плавець порівняно короткий, в ньому не більше 30 розгалужених променів.

Тіло особливо високе і коротке

Анальний плавець довгий, в ньому більше 30 розгалужених променів. Тіло не таке високе

Грудні плавці без рожевого відтінку. Над бічною лінією нарівні переднього краю спинного плавця 11 — 14 рядів луски. Луска за головою дрібніша, ніж на спині і череві. Анальний плавець ззаду загострений і тут він в 4—5 раз нижчий, ніж спереду. Лящ.

Грудні плавці рожеві. Над бічною лінією на рівні переднього краю спинного плавця 9—10 рядів луски. Анальний плавець ззаду тупий і його найменша висота вкладається в найбільшій менш ніж 4 рази. Густера.

Рот напівнижній. Клепець.

Рот кінцевий. Синець.

Бічна лінія є тільки на передніх лусочках

Бічна лінія повна, тягнеться до кінця тіла

Тіло високе й коротке: його довжина перевищує висоту не більш як утричі. Гірчак.

Тіло видовжене: його довжина перевищує висоту більш як у чотири рази. Вівсянка.

На кінці верхньої щелепи помітна виїмка, куди входить невисокий виступ кінця нижньої щелепи. Рот кінцевий, великий, нижня щелепа висувається. Білизна.

Виїмки на кінці верхньої щелепи і виступу на нижній щелепі немає. Рот менших розмірів

Червоного кольору в забарвленні плавців немає. Глоткові зуби дворядні. Довжина тіла до 20 см. Ялець звичайний.

У забарвленні плавців є червоний колір.

Око червоне. Глоткові зуби однорядні. Плітка.

Око жовте або оранжеве

У спинному і хвостовому плавці немає червоного кольору. Глоткові зуби дворядні. Довжина тіла до 60 см. Головень.

Усі плавці червоні або з домішкою червоного кольору

Спинний плавець починається позаду вертикалі основи черевних плавців. Рот верхній. Краснопірка.

Спинний плавець починається над черевними плавцями. Рот кінцевий. Глоткові зуби дворядні. Довжина тіла до 50 см. В’язь.