ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 2 - Г.Й. Щербак - 1996

ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ (ANNELIDA)

КЛАС П'ЯВКИ (HIRUDINEA)

ПІДКЛАС СТАРОДАВНІ П'ЯВКИ (ARCHIHІRUDINEA)

До цього підкласу належить лише один ряд Щетинхоносні п'явки (Acanthobdellea), що включає в себе один рід із двома видами. У них на кожному з п'яти передніх сегментів є по чотири пари щетинок (див. рис. 30, а), добре розвинені целом із перетинками між сомітами і кровоносна система, шлунок не має сліпих виростів. Є невеликий хоботок; передній присосок недорозвинений або відсутній. Розміри тіла до 30 мм.

Обидва види — паразити лососевих, що трапляються в холодних прісних водоймах, збагачених киснем, у високих широтах Північної півкулі. Acanthobdella peledina знаходять на лососевих у водоймах Скандинавії, тундрової та лісотундрової зон Росії, на Алясці. A. livanovi відомий лише з Камчатки й Чукотки.

Справжні п'явки не мають щетинок, передній присосок у них добре розвинений, целом має вигляд системи лакун, що частково або цілком заміщують кровоносну систему. До цього підкласу належать два ряди.

Рад Хоботні п'явки (Rhynchobdellea). Розміри тіла невеликі (5—30, зрідка до 80 мм завдовжки). Виключно водяні організми; мають хобот; кровоносна система, як правило, добре розвинена. В соміті три кільця. Запліднення сперматофорне. Для багатьох видів характерне піклування про нащадків: яйця у них прикріплюються до черевної сторони п'явки; там же розвивається молодь, яку доросла особина деякий час охороняє (рис. 37).

В Україні та країнах Середземномор'я повсюдно відома так звана черепашача п'явка (Haementeria costata), що має широке, дуже сплющене тіло. Забарвлення від зеленого до бурого. Уздовж тіла йде кілька рядів сосочків. Паразитує на болотяних черепахах; може живитися кров'ю птахів і навіть людини. Види роду Glossiphonia мають форму тіла, подібну до попереднього виду, однак менші за розмірами. Вони нападають на молюсків, личинок комах, інколи — на інших п'явок.