ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 2 - Г.Й. Щербак - 1996

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROFODA)

ПІДТИП ТРИЛОБІТОПОДІБHI (TRILOBITOMORPHA)

Це морські тварини що досягай розквіту на початку палеозойської ери (кеморїйський та ордовицький періоди), а до її кінця повністю вимерли. Розміри трилобітоподібних були переважно невеликі ( від кількох міліметрів до 10 см), однак деякі види сягали довжини 75 см. На наш час описано понад 10 тис. викопних видів.

Для представників цього підтипу характерне поєднання рис високої спеціалізації (значна цефалізація, одногіллясті кінцівки) та примітивних ознак (неспеціалізовані ротові кінцівки, гомономна сегментація тулуба, анаморфоз тощо).

Для трилобітоподібних характерне розчленування тіла на голову й тулуб. На голові розміщені пара вусиків та чотири пари ротових кінцівок, які не відрізняються від тулубних. Тулуб складається з різної (від 4 до 44 ) кількості сегментів, кожен з яких несе пару кінцівок. Часто кілька задніх сегментів зливаються з пігідієм, утворюючи хвостовий відділ.

Трилобітоподібні, особливо трилобіти, є керівними формами, за якими визначають вік осадкових порід та їх належність до того чи іншого періоду палеозойської ери.

Відомо чотири класи; один з них —Trilobita, куди входять понад 90 % усіх описаних видів трилобітоподібних і який найкраще вивчено, ми й розглянемо.