ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 2 - Г.Й. Щербак - 1996

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROFODA)

ПІДТИП ТРАХЕЙНОДИШНІ (TRAСHEАТА)

КЛАС КОМАХИ, АБО ВІДКРИТОЩЕЛЕПНІ (INSECTA, АБО ECTOGNATHA)

Підклас Первиннобезкрилі (Apterygota)

Первиннобезкрилі — дрібні (не більше ніж 1,5 см завдовжки) комахи з веретеноподібним тілом; відомо близько 500 сучасних видів. Ні вони, ні їхні предки ніколи не мали крил.

Ротові органи гризучого типу; є видовжені веретеноподібні антени, пара складних очей. Ноги ходильні, лапка з парою кігтиків. Черевце має 11 сегментів, закінчується трьома довгими членистими нитками: парою церків, між якими розташований непарний парацерк. На сегментах черевця розташовані непочленовані парні утвори — грифельки, на які опирається черевце під час руху. Грифельки —рудименти черевних ніжок.

Запліднення відбувається за допомогою сперматофорів, які самець відкладає на субстрат, а самиця захоплює статевими придатками. Розвиток типу архіметаболії триває від З до 24 місяців. Тварини здатні до линяння в дорослому стані.

До підкласу Apterygota належать два ряди.

Ряд Махіліди (Machilida). Ці тварини живуть серед скель, під камінням, живляться лишайниками чи перегноєм. Грифельки в них розташовані на II—IX черевних сегментах (рис. 159). Вони здатні стрибати на віддаль до 15—20 см.

Рис. 159. Махіліди: Machilis sp.

На Південному березі Криму серед прибережного каміння живе Halomachilis maritimus.

Ряд Лускатки (Lepismatida, або Thysanura). Ці тварини живуть у вологих теплих місцях, ведуть нічний спосіб життя; у зв'язку з цим очі в багатьох видів зменшені або взагалі редуковані. Грифельки є лише на VII—IX черевних сегментах (рис. 160).

Рис. 160. Лускатки: Lepisma saccharina

Цукрова лускатка (Lepisma saccharina) живе у зволожених приміщеннях (ванні кімнати тощо). Живиться цвільовими грибами, різними органічними речовинами пилу, може вищати крохмальний клейстер з обкладинок книг, чим інколи шкодить. Мурашина лускатка (Atelura formicaria) живе в мурашниках. У момент, коли одна мурашка відригує краплю їжі, щоб передати її іншій, лускатка злизує цю краплю.