ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 2 - Г.Й. Щербак - 1996

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROFODA)

ПІДТИП ЗЯБРОДИШНІ, АБО РАКОПОДІБНІ (BRANCHIATA, АБО CRUSTACEA)

КЛАС МАКСИЛОПОДИ (MAXILІOPODA)

ПІДКЛАС ЗЯБРОХВОСТІ, АБО КОРОПОЇДИ (BRANCHIURA)

Зяброхвості —невелика група (близько 130 видів) ектопаразитів риб; в Україні знайдено 3 види. Тіло сплющене в дорзовентральному напрямі, поділене на передній та заднійвідділи (рис. 81). Передній відділ утворений синцефалоном, покритим карапаксом, на якому зверху розташовані пара фасеткових очей та 1—3 наупліальні вічка. Антенули й антени вкорочені. Антенули мають кіпеподібний придаток для прикріплення до риби. Мандибули перетворені наколючосисний хоботок; перші максили видозмінені у фіксуючийорган — присосок, другі максили одногіллясті, також слугують для прикріплення; є пара ногощелеп.

Рис. 80. Самиці паразитичних Copcpoda з прісноводних риб:

а - Ergasilus peregrinus; б - Achteres

Рис. 81. Схема будови самиці зяброхвостих:

1 -фасеткове око; 2 -антена; 3 - антенула; 4 -прикріпний диск (перша максила); 5 - хоботок; 6 - другі максили; 7 - базальна пластинка ногощелеп; 8 -перші грудні ніжки; 9 -маса яєць; 10 -четверті грудні ніжки; 11 -черевце

Задня половина тіла складається з грудей і черевця; всі її сегменти з'єднані між собою рухомо. Груди складаються з 4 сегментів, на кожному з яких є пара плавальних кінцівок; до складу черевця входять два сегменти без кінцівок і тельсон. Розміри тіла коропощів не перевищують 10 мм. Коропощи можуть вільно плавати, тимчасово залишаючи своїх хазяїв.

Кровоносна та дихальна системи відсутні; середня кишка має багато сліпих виростів, які наповнюються кров'ю хазяїна; коропова воша може голодувати до трьох тижнів, доки кров не перетравиться. Коропощи роздільностатеві; статевий диморфізм не виражений. Самець запліднює самицю, коли вона перебуває на хазяїні та ссе кров; запліднення внутрішнє. Самиця відкладає яйця (у Argulus foliaceus від 20 до 250) на підводні предмети, приклеюючи їх до субстрату секретом так званої черепашкової залози, що лежить перед передньою парою грудних ніжок.

Розвиток прямий: через 3—5 тижнів із яйця виходять молоді рачки, в яких передні максили ще не перетворені на присоски, а плавальні ніжки і карапакс укорочені. Молодь прикріплюється до риби, ссе кров і на ній же линяє п'ять разів, переходячи в дорослу стадію. У деяких морських видів із яйця виходить метанаупліус.

Коропощи — кровососи прісноводних та морських риб, причому видової специфічності до хазяїна у них немає. Деякі більш спеціалізовані види паразитують на пуголовках і каракатицях. Хазяїна коропощи знаходять за запахом та коливанням води, що сприймається чутливими щетинками на поверхні їхнього тіла. Зір слугує лише для орієнтації при плаванні. Шкода, якої коропові воші завдають рибі, загалом невелика, однак при масових розмноженнях звичайний у наших прісних водоймах Argulus foliaceus може спричинити загибель мальків.