ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 2 - Г.Й. Щербак - 1996

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ (ARTHROFODA)

ПІДТИП ЗЯБРОДИШНІ, АБО РАКОПОДІБНІ (BRANCHIATA, АБО CRUSTACEA)

КЛАС МАКСИЛОПОДИ (MAXILІOPODA)

ПІДКЛАС МІСТАКОКАРИДИ (MYSTACOCARIDA)

Це невелика група рачків (відомо лише 11 видів), що живуть у піску морських пляжів приливно-відливної зони та приморських печер. Між частинками піску є проміжки, заповнені водою, де поряд з іншими тваринами (найпростіші, різноманітні черви) живуть і містакокариди. Така фауна зветься інтерстиціальною. Розміри містакокарид невеликі (до 1 мм завдовжки).

Тіло видовжене (рис. 74), голова поділена глибокою поперечною перетяжкою на передній відділ, де розташовані парний лобний виріст, дві пари простих вічок і антенули, та задній відділ, де розміщені двогіллясті антени, дуже подібні до них верхні щелепи з жуйним відростком, дві пари одногіллястих багаточленикових максил (друга пара розвинена краще ніж перша, її протоподит несе багато щетинок для фільтрації) та параногощелеп (можуть бути дво- або одногіллясті). Верхня губа дуже видовжена, досягає ногощелепного сегмента. Головні кінцівки призначені не тільки для фільтрації води, а й для руху.

Є чотири вільні сегменти грудей. Грудні ніжки значно редуковані, притиснені до тулуба і в русі участі не беруть. Черевце складається з п'яти сегментів без кінцівок і закінчується тельсоном з добре розвиненою фуркою, що несе довгі щетинки. Сегменти грудей і черевця рухомо зв'язані між собою, можуть частково втягуватись один в одний, що сприяє просуванню між піщинками. Підгортаючи черевце під себе і з силою відштовхуючись фур- кою, містакокариди можуть стрибати. Так вони рухаються, потрапивши на поверхню грунту; вони здатні також дуже швидко закопуватися.

Містакокариди — фільтратори, живляться детритом, бактеріями, найпростішими тощо. Течія води спрямовується щетинками ного- щелеп і максил уперед, до жуйних відростків мандибул. Видовжена верхня губа створює своєрідний канал для цього потоку.

Рис. 74. Містакокариди: Decheflocaris reinanei:

1 - шов на голові; 2 - прості вічка; 3 - антенула; 4 - голова; 5 - антени; б - мандибули; 7 -максила; 8 - максили; 9 - ногощелспи; 10 - грудні ніжки; 11 -тельсон; 12 -фурка