ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

РОЗДІЛ СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

ТИП ПЕРВИННОПОРОЖНИННІ (NEMATHELMINTHES)

КЛАС НЕМАТОДИ (NEMATODA)

Підклас Хромадорії (Chromadoria)

Більшість хромадорій — морські вільноживучі форми,, рідше трапляються прісноводні й ґрунтові, ще рідше — коменсали безхребетних.

Це дуже дрібні нематоди з довгими щетинками на тілі, що мають дрібні рецептори у вигляді папіл. У стомі є зуби та онхи. Кутикула хромадорій: має кільчасту будову, часто кільця інкрустовані різної форми ущільненнями. Живляться ці нематоди одноклітинними водоростями або дрібними тваринами. Деякі з них— плектиди (ряд Plectida) пристосувалися до життя в прісних водоймах і грунті, де живляться загниваючими органічними рештками, заковтуючи рідкі продукти розпаду разом із бактеріями. Найпоширенішими рядами є Chromadorida та Plectida, які об'єднують вільноживучі морські, рідше прісноводні та грунтові форми (рис. 203).

Рис. 203. Ряд Chromadorida (Chromadori- na longisetosa) — передній (а) та задній (б) кінці тіла:

1 —чутливі щетинки; 2 — губні папілки; 3 —онхи: