ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО НАЙПРОСТІШІ, АБО ОДНОКЛІТИННІ (PROTOZOA)

ТИП САРКОМАСТИГОФОРИ (SARCOMASTIGOPHORA)

Підтип Опалінові (Opalinata)

До підтипу належить один клас Opalinatea з єдиним рядом Opalinida. Ці найпростіші мешкають у задній кишці амфібій, переважно безхвостих. До них належать досить великі, багатоядерні (рідко двоядерні) поодинокі організми, все тіло яких густо вкрите рядами коротеньких джгутиків. Раніше їх вважали інфузоріями на основі подібності їх джгутикового апарата до війок і багатоядерності. Проте ядра опалінових морфологічно однотипні, тоді як для інфузорій характерний ядерний дуалізм. Крім того, між цими групами є відміни в будові цитоскелета. Для опалін характерний статевий процес, що полягає у, злитті двох гамет (копуляція), а інфузорії обмінюються частинами ядерного апарата й гамет не утворюють (кон'югація).

Життєвий цикл найпоширенішого паразита жаб — Opalina ranarum досить складний і узгоджений з життєвим циклом хазяїв (рис. 12). У дорослих жабах мешкають багатоядерні особини (трофічні форми), що розмножуються поділом уздовж ліній джгутиків по діагоналі клітини. Під час розмноження жаб, коли вони оселяються у водоймах, опаліни швидко розмножуються шляхом поздовжніх і поперечних поділів, що чергуються. В результаті утворюються дрібні організми з незначною кількістю ядер і джгутиків. Вважається, що таке розмноження регулюється статевими гормонами хазяїв.

Рис. 12. Цикл розвитку Opalina ranarum:

1 — молода особина: 2 — гамонт; 3 — гамети; 4— зигота; 5—дрібна трофічна форма; 6 — велика трофічна форма; 7 —нестатевий поділ; 8 — циста

Дрібні клітини вкриваються оболонкою та перетворюються на цисти, які потрапляють у воду й згодом проковтуються пуголовками. В кишечнику пуголовків оболонка цисти розсмоктується й шляхом мейотичного поділу опаліни розпадаються на тоненькі дрібні мікрогамети та великі овальні макрогамети, які попарно зливаються, утворюючи зиготу. Вона виходить у зовнішнє середовище й знову інвазує пуголовків. У кишечнику пуголовків може повторно відбутися статевий процес, початися формування багатоядерних трофічних форм або нестатевих цист. Очевидно, що така мінливість життєвого циклу призводить до ефективного зараження пуголовків. Дійсно, майже всі особини жаб, відловлених у природі, мають опалін.