ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

РОЗДІЛ СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

ТИП РЕБРОПЛАВИ (CTENOPHORA)

КЛАС АМФІЛІНОІДЕЇ (AMPHILINOIDEA)

Це невеликий (усього десять видів) клас плоских червів, що паразитують у дорослому стані в порожнині тіла осетрових, деяких костистих риб і черепах. Проміжними хазяями в життєвому циклі амфіліноідей є ракоподібні.

Для представників класу характерне непочленоване тіло з одним комплектом статевих органів. На передньому кінці є невеличкий хоботок, що може втягуватися, на задньому — заглиблення, в якому зберігаються хітиноїдні личинкові гачки, залишки церкомера (рис. 171).

Покриви амфіліноідей схожі на покриви цестод, проте в них немає мікротрихій. Внутрішня будова в цілому така ж, як у цестод. Травної системи немає, видільна система належить до протонефридіального типу, але на відміну від усіх цестод у миготливих клітинах є не один пучок війок, а багато — 13—30.

Жіноча статева система складається з неправильної форми яєчника, яйцевода, оотипа, піхви з сім'яприймачем, жовтівників і довгої звивистої матки. Зовнішній отвір піхви міститься збоку в задньому кінці тіла поблизу чоловічого статевого отвору, а отвір матки - на передньому кінці. Чоловіча статева система складається з численних дрібних сім'яників, сім'явиносних каналів ї сім'япроводів, що переходять в сім'явипорскувальний 'канал із статевим отвором на задньому кінці тіла. Цей отвір має особливі м'язи, за рахунок скорочення яких випорскується сім'яна рідина в отвір піхви іншої особини.

Рис. 171. Amphiliiia foliacea:

1 — отвір матки; 2 — сім'яники; 3 — матка; 4 — сім'явиносні канали; 5 — жовтівникова протока; 6 — жіночий та 7 — чоловічий статеві отвори; сім'япровід; 9 — оотип; 10 — яєчник; 11 — жрвтівники

У заплідненому яйці амфіліноідеї розвивається десяти-гачкова личинка — лікофора. Лікофори не виходять у воду, и проміжні хазяї заражуються під час поїдання яєць даразита. Для виведення яєць із лікофорами з тіла хазяїна одні види (Amphilina) використовують отвори (черевні пори) хазяїна, інші — своїм переднім кінцем протикають тіло хазяїна й виводять через цей отвір матку, з якої у воду викидаються яйця. Проміжними хазяями паразита осетрових риб Amphilina foliacea є різні бокоплави. З проковтнутого яйця виходить личинка, яка мігрує в порожнину тіла рачка, де перетворюється на личинку наступної 'стадії, що відповідає процеркоїду цестод, проте на відміну від нього не має церкомера й містить хітиноїдні гачки (безпосередньо на задньому кінці тіла. Подальший розвиток A. foliacea відбувається в остаточному хазяїні, який в'їдає рачків разом із процеркоїдами, що мігрують у порожнину тіла хазяїна й перетворюються на дорослих особин.