ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

РОЗДІЛ СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

ТИП РЕБРОПЛАВИ (CTENOPHORA)

КЛАС ГІРОКОТИЛІДИ (GYROCOTYLIDA)

У цьому класі об'єднано десять видів плоских червів, що паразитують у кишечнику, зокрема в спіральному клапані, химерових риб. Це невеликі (2—5 см) черви. На передньому кінці в них є звичайний присосок, на задньому — своєрідний прикріпний апарат, що має вигляд складчастої розетки. На її передній частині, що межує з тулубом, дорзально є невелике заглиблення (лійка), на дні якої зберігаються личинкові гачки. Краї тіла також фестончасті. Внутрішня будова гірокотилід близька до будови цестод — травної системи немає, є добре розвинена протонефридіальна видільна система, нервова система ортогонального типу, органи чуття розвинені погано. Гірокотиліди є гермафродитами (рис. 160). З яєць виходить вільноплаваюча личинка-лікофора, вона вкрита війчастим епітелієм, на її задньому кінці міститься десять гачків. Розвиток гірокотилід відбувається без проміжного хазяїна, проте шляхи лроникнення паразитів у рибу вивчено недостатньо.

Рис. 160. Gyrocotyle fimbriata:

1 — кутикулярні шипики; 2— ганглій; З — фестончасті краї тіла; 4 — нервові стовбури; 5 — шкаралупні залози; 6 — нервове кільце; 7 — прикріпна розетка; 8 — присосок; 9 - отвір піхви; 10— піхва; 11 — сім'яники; 12 — мішок матки; 13 — матка; 14 — сім'яприймач; 13-яєчник; 16— ганглій прикріпної розетки