ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

РОЗДІЛ СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

ТИП РЕБРОПЛАВИ (CTENOPHORA)

КЛАС ГНАТОСТОМУЛІДИ (GNATHOSTOMULІDA)

Відомо понад 80 видів, які належать до гнатостомулід. Це морські, дуже поширені тварини, що мають дрібні розміри (0,3—0,5 мм). Тіло їх видовжене, здебільшого головна та хвостова частини відокремлені одна від одної (рис. 142). Покривний епітелій — джгутиковий, кожна клітина несе один джгутик.

Рис. 142. Клас Gnathostomulida (Gnathostomula paladoxa):

1 — глотка з кутикулярними щелепами; 2— кишка; 3—яєчники; 4 — сім'яна сумка; 5 — сімяники; 6 — копулятивний орган

Видільна система має вигляд примітивних протонефридіїв, що розташовані двома рядами по боках тіла. Кожний із них складається з одноджгутикового циртоцита та ще однієї клітини, яка утворює протонефридіальний канал.

Нервова система складається з мозкового ганглію та поздовжніх тяжів. Органи чуття представлені переважно одноджгутиковими сенсилами.

Статева система у цих тварин примітивна, сім'япроводів і жіночих видвідних проток немає. Копулятивний орган у різних видів розвинений неоднаково.