ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

РОЗДІЛ СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

ТИП РЕБРОПЛАВИ (CTENOPHORA)

КЛАС КСЕНОТУРБЕЛІДИ (XENOTURBELLIDA)

Цей клас виділено лише для одного виду — Xenotur- bella bocki, що був знайдений у морі на глибині 40—100 м на замуленому грунті (рис. 141). Розміри ксенотурбелій становлять 2—3 см. Від турбелярій цей вид відрізняється відсутністю видільної системи та мозкового ганглію. Його

Рис. 141. Клас Xenoturbellia (Xenoturbella bocki) —загальний вигляд (а), поздовжній розріз (б):

1 — кільцева війчаста борозенка; 2 — кишковий епітелій; 3 — паренхіма; 4 — шкірно-м'язовий мішок; 5 — яйця; 6 — статоцист

нервова система має плексусну будову й залягає в базальній частині покривного епітелію. По боках тіла, в його передній частині є пара миготливих борозенок, крім того, позаду рота міститься ще й кільцева миготлива борозенка. Вони, ймовірно, виконують функцію чуття. Розвиток ксенотурбелід не вивчений.