ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

РОЗДІЛ СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

ТИП РЕБРОПЛАВИ (CTENOPHORA)

КЛАС РЕБРОПЛАВИ (CTENOPHORA)

Підклас СліпоканальнІ (Typhlocoela)

Підклас об'єднує реброплавів, що не мають анастомозів (з'єднань) між каналами гастроваскулярної системи біля орального кінця тіла.

Ряд Цідипіди (Cydippida)

Вважається, що цідипіди — це найдавніший ряд реброплавів. За рівнем організації цідипіди схожі на початкову стадію розвитку всіх інших реброплавів. Типовий представник ряду Pleurobrachia pileus трапляється в усіх морях Світового океану, часто масово (рис. 126, а).

Рис. 126. Реброплави: а — Pleurobrachia rhodopis (Cydippida); б — Coeloplana; в —Tіalfiella (Platyctenida); г — Beroe cucumis (Beroida); д — Cestus veneris (Cestida)

Деякі види зберегли здатність плавати, наприклад реброплави роду Ctenoplana, проте більшість втратила в дорослому стані гребні пластинки й перейшла до повзаючого (рід Coeloplana) або навіть сидячого (рід Tіalfiella) способу життя. Представники ряду, що повзають, перетворюються на пласкі істоти, сплющені в орально-аборальному напрямку. Вони можуть сильно вивертати глотку, яка стає повзаючою поверхнею тіла. Часто повзаючі реброплави трапляються на коралах, де поїдають їх м'які тканини (рис. 126,6, в).