ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

РОЗДІЛ СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

ТИП РЕБРОПЛАВИ (CTENOPHORA)

До цього типу належать винятково морські тварини. Відомо близько 120 видів реброплавів, більшість яких трапляється в тропічних морях; в полярних регіонах окремі види утворюють великі скупчення. У Чорному та Азовському морях живе лише один вид Pleurobrachi chodopis, що з'явився тут нещодавно. Реброплави — переважно вільноплаваючі хижаки, однак ще відомі повзаючі, а також сидячі детритоїдні види. Розміри реброплавів коливаються від 2—3 мм (наприклад, блакитний тинерфе — Tinerfe cyanea) до 2,5 м (венерин пояс — Cestus veneris).

Реброплави — радіально-симетричні двошарові тварини (з зачатковою мезодермою), в яких на відміну від Cnidaгіа, немає жалких клітин, поліпоїдної фази розвитку та метагенезу. План будови реброплавів характеризується поєднанням восьми- та двопроменевої симетрії. На відміну від Cnidaria реброплави рухаються за допомогою видозмінених війок -- гребних пластинок. Вони є гермафродитами — запліднення зовнішнє, розвиток прямий. До цього типу належить один клас Реброплави (Ctenophora).