ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

РОЗДІЛ СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

ТИП КИШКОВОПОРОЖНИННІ (CNIDARIA, АБО COELENTERATA)

Кишковопорожнинні — водні, переважно морські тварини, прикріплені до субстрату або плаваючі в товщі води. Це поодинокі або колоніальні форми, що мають розміри від кількох міліметрів до кількох метрів. Відомо близько 9 тис. видів, у прісних водоймах і морях України знайдено майже 40 видів.

Більшість кишковопорожнинних має радіальну (променеву) симетрію. Це означає, що через їх тіло можна провести одну головну вісь, навколо якої радіально розміщуються окремі частини тіла, наприклад щупальця,

Для кишковопорожнинних характерний тканинний тип організації, тобто клітини в їх тілі об'єднані в тканини. Проте вони не мають складних органів, властивих більш високоорганізованим тваринам. Важливою прогресивною рисою кишковопорожнинних є поява в них нервової системи та м'язових (епітеліально-м'язових) клітин. За рахунок цього тварини сприймають різні подразнення та рухаються. Кишковопорожнинні — більш інтегровані тварини

порівняно з Prometazoa — у них з'являються загальноорганізменні функції — живлення та рух. Живляться вони активно, а не пасивно, захоплюючи та вбиваючи здобич; переважна більшість їх — хижаки. Хижий спосіб життя сприяє інтеграції організму й подальшій еволюції.

Кишковопорожнинні належать до двошарових тварин. У онтогенезі в них формуються лише два зародкових листки — екто- та ентодерма, з яких розвиваються два епітеліальні шари тіла — поверхневий — епідерма та внутрішній — гастродерма. Між ними залягає більш-менш розвинений неклітинний шар — мезоглея. Це — драглиста проміжна речовина, продукт виділення обох шарів, в неї можуть мігрувати окремі клітини.

Кишковопорожнинні не мають порожнини тіла; єдина порожнина — гастрольна, що вистелена гастродермою й відкривається назовні ротовим отвором.

Особливістю кишковопорожнинних є наявність у них жалких клітин (кнідоцитів). Більшість видів має скелет, що виконує опорну та захисну функції. Для них характерне існування двох життєвих форм — поліпа та медузи. Поліпи ведуть прикріплений спосіб життя, розмножуються, як правило, нестатевим способом, часто утворюють колонії. Медузи — вільноплаваючі, поодинокі тварини, що розмножуються статевим шляхом. Часто в життєвому циклі кишковопорожнинних відбувається правильне чергування поколінь поліпів і медуз — метагенез або часткова редукція одного з цих поколінь — гіногенез. Нерідко спостерігається повна відсутність одного з поколінь (рис. 89).

Рис. 89. Цикли розвитку Cnidaria:

1 — поліп; 2 —медуза; 3 —гамети: 4 — зигота; 5—6 — дробіння зиготи; 7 — морула; 8 —бластула; 9 — деламінація: 10 — імміграція; 11— інвагінація; 12 — паренхімула; 13 — планула (R! — редукційний поділ)

Характерною рисою кишковопорожнинних є здатність до регенерації — відновлення цілої тварини (поліпа) з окремих частин, навіть групи клітин.

Тип Кишковопорожнинні поділяється на три класи.