ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

РОЗДІЛ СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

Справжні багатоклітинні характеризуються наявністю диференційованих тканин, появою у більшості з них органів і систем органів. У справжніх багатоклітинних з'являються кишечник (у деяких паразитичних форм він може редукуватися), нервова та статева системи, органи чуття; у більшості виникає видільна система, у вищих тварин - кровоносна й дихальна. У процесі ембріонального розвитку в Eumetazoa утворюються два або три зародкових листки, з яких розвиваються тканини та органи дорослих тварин.

Справжні багатоклітинні мають різноманітні плани будови та різні рівні організації. Серед них на найнижчому щаблі стоять Кишковопорожнинні (тип Cnidaria) та Реброплави (тип Ctenophora). У них ще немає справжніх органів і систем органів, є лише поліфункціональні пласти — епідерма та гастродерма, які утворюються відповідно з двох зародкових листків (ектодерми та ентодерми). У всіх інших Eumetazoa в ембріональному розвитку закладається ще третій зародковий листок — мезодерма, за рахунок якої розвивається значна частина внутрішніх органів.

Рівень організації тварин зумовлений наявністю та характером порожнини тіла. Порожниною тіла називають простір між стінкою тіла, що складається з шкірних покривів і прилеглої до них мускулатури, та кишечником. У Плоских червів (тип Plathel — minthes), Немертин (тип Nemertini) та Камптозоїв (тип Kamptozoa) порожнини тіла немає, простір заповнений сполучною тканиною мезодермального походження — паренхімою. У Первиннопорожнинних (тип Nemethelminthes), Коловерток (тип Rotifera), Скреблянок (тип Acanthocephala), Цефалоринхів (тип Cephalorhyncha) е порожнина тіла (вона називається первинною, або схізоцелем), заповнена рідиною, що омиває внутрішні органи та виконує функцію гідроскелета, на який опирається мускулатура. Порожнина тіла відіграє також важливу фізіологічну роль у організмі — порожнинна рідина транспортує кисень, поживні речовини та продукти виділення.

У всіх інших тварин, починаючи з Кільчастих червів (тип Annelida), є вторинна порожнина тіла, або целом. Морфологічно целом відрізняється від схізоцелю наявністю власних стінок, які в онтогенезі завжди формуються з мезодерми. Вони складаються з одношарового епітелію, що називається целомічним, або перитонеальним. Целомічний епітелій вистилає зсередини стінку тіла й обгортає кишечник. За допомогою особливих каналів — целомодуктів — целом сполучається із зовнішнім середовищем. Таким чином, целом є не просто проміжком між внутрішніми органами, а й цілком сформованим органом, будова якого в різних груп тварин різна. Він виконує ряд важливих функцій у організмі. Перш за все дуже важливим є опорне значення целому. Під час скорочення м'язів стінок тіла тиск передається на целомічну рідину, яка виконує функцію гідроскелета. В целомі дозрівають статеві продукти. Він виконує, як і схізоцель, транспортну функцію. У деяких тварин має місце комбінація різних утворень. Так, у Молюсків (тип Mollusca) є целом, схізоцель і паренхіма, але в різних класах ці утворення розвинені по-різному. У Членистоногих (тип Arthropoda) целомічні мішечки закладаються під час ембріонального розвитку, але надалі руйнуються й їх порожнина зливається з первинною порожниною, утворюючи мішану порожнину — міксоцель.

Розділ Eumetazoa об'єднує багатоклітинних, до яких належить більшість сучасних типів тварин — від Cnidaria до Chordata.