ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

РОЗДІЛ ПЕРВИННІ БАГАТОКЛІТИННІ (PROMETAZOA)

ТИП РЕЦЕПТАКУЛІТИ (RECEPTACULITA)

Місце цієї викопної групи тварин в системі безхребетних тривалий час залишалося не визначеним. Вважалося, що вона близька до губок або кишковопорожнинних. За сучасними уявленнями, рецептакуліти — окремий тип, який має своєрідний план будови, перебуваючи на рівні організації губок і археоціат. Викопні бентосні морські організми відомі з ордовика до пермського періоду.

Рецептакуліти — кубкоподібні радіально симетричні організми з вапняковим скелетом, їх розміри становлять від кількох міліметрів до 30—40 см. Скелет складається із зовнішньої та внутрішньої дірчастих стінок, всередині є центральна порожнина, яка у верхній частині тварини утворює отвір, можливо, оскулум (рис. 85). Зовні скелет вкритий щільно прилеглими одна до одної ромбоподібними чи шестикутними вапняковими пластинками, розташованими правильними спіральними рядами. Під покривом міститься зовнішня стінка. Вона, як і внутрішня, утворена окремими елементами скелета — меромами. Кожний мером утворений чотирма променями, що розходяться під прямим кутом один до одного в одній площині в зовнішній стінці. Вони з'єднані з такими ж променями внутрішньої стінки за допомогою порожнистої двостінної трубки (радіалі). Кінці променів з'єднані з кінцями променів інших мером і утворюють сітчасті зовнішню та внутрішню стінки. Відомо, що рецептакуліти розмножуються брунькуванням; у молодих особин одразу виникають мероми, зовнішній покрив формується пізніше. Такий спосіб утворення скелета невідомий у інших тварин. Існують кілька десятків видів типу, що об'єднуються в три класи. Одним із представників є Receptaculites neptuni.

Рис. 85. Схема рецептакуліт