ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

РОЗДІЛ ПЕРВИННІ БАГАТОКЛІТИННІ (PROMETAZOA)

ТИП ГУБКИ, АБО ПОРИФЕРИ (SPORGIA ABO PORIFERA)

КЛАС ВАПНЯКОВІ ГУБКИ (CALCISPONGIA, АБО CALCAREA)

Це винятково морські невеликих розмірів (до 7 см) поодинокі або колоніальні губки з вапняковим скелетом, що живуть на невеликих глибинах. Тіло поодиноких губок має переважно бочкоподібну, трубчасту або мішкоподібну форми з голчастою поверхнею та віночком довгих спікул навколо оскулума (рис. 79). У дорослих особин спостерігаються всі три типи будови: аскон, сикон, лейкон.

Рис. 79. Вапнякові губки:

а — Clathrina primordialis; б — С. blanca; в — Leucosolenia bothryoides; г · — Leuconia aspera; д — Grantia mirabilis

Скелет складається з голок вуглекислого кальцію, що можуть бути одно-, три- або чотириосьовими. Голки, як правило, дрібні й вільно лежать у паренхімі, не з'єднуючись одна з одною. Викопні вапнякові губки відомі з силурійського періоду, тобто вони філогенетичне молодші від звичайних. Вапнякові губки поділяються на підкласи Саі- сіпеа та Calcaronea, які різняться способами ускладнення: асконоїдного типу будови до сикону та лейкону.