ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

РОЗДІЛ ПЕРВИННІ БАГАТОКЛІТИННІ (PROMETAZOA)

До цього розділу належать примітивні багатоклітинні тварини, їх тіло побудоване з первинне зовнішнього джгутикового або війчастого шару клітин — кінобласту та внутрішнього шару, який містить амебоїдні, опорні, скоротливі, скелетогенні й генеративні елементи — фагоцитобласту. Справжні зародкові листки (екто-, енто- та мезодерма) в них не виражені, немає рота, кишечника, нервової системи та мускулатури.

Первинні багатоклітинні є мікрофагами, тобто живляться дрібного їжею (бактерії, одноклітинні водорості, часточки детриту) шляхом фагоцитозу або піноцитозу. Їх спосіб живлення пов'язаний з індивідуальною клітинною активністю. Отже, за механізмом захоплення їжі Prometazoa не відрізняються від найпростіших.

Рух цих багатоклітинних відбувається не за допомогою м'язів, як у справжніх багатоклітинних, а за допомогою джгутиків або війок, як у найпростіших. Вони подібно до Protozoaхарактеризуються подразливістю, але це — властивість цитоплазми -клітин, а не нервової системи, як у справжніх багатоклітинних. До первинних багатоклітинних належать чотири сучасні типи: Пластинчасті (Ріасоzoa), Ортонектиди (Orthonectida), Діцієміди (Dicyemida) та Губки (Porifera).