ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО НАЙПРОСТІШІ, АБО ОДНОКЛІТИННІ (PROTOZOA)

ТИП МІКСОСПОРИДІЇ (MYXOZOA)

До цього типу належать найпростіші, що ведуть винятково паразитичний спосіб життя. Найбільш характерними ознаками міксоспоридій є наявність багатоядерних вегетативних стадій — плазмодіїв амебоїдного типу, диференціація їх ядер на вегетативні (соматичні) та генеративні й утворення багатоклітинних спор.

Тип включає два класи: Міксоспоридії (Myxosporea) та Актиноміксїдії (Actinosporea):

До класу Actjnosporea належить невелика група паразитів малощетинкових червів і сипункулід, яка вивчена ще недостатньо. Розглянемо представників другого класу.