ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО НАЙПРОСТІШІ, АБО ОДНОКЛІТИННІ (PROTOZOA)

ТИП МІКРОСПОРИДІЇ (MICROSPORA)

Мікроспоридії — дуже дрібні (кілька мікрометрів) внутрішньоклітинні паразити різних тварин — від найпростіших до хребетних, зокрема й людини. Найбільша кількість - видів відома у членистоногих. Ряд видів паразитує в інших паразитичних організмах (явище гіперпаразитизму), наприклад у грегарин, трематод, паразитичних нематод.

Характерною ознакою представників цього типу є утворення в кінці життєвого циклу одноклітинних спорі вкритих єдиною оболонкою, що містять одно- або двоядерний зародок і апарат екструзії (проникнення в клітину хазяїна, від лат. extrudo — виштовхую), обов'язковим компонентом якого є полярна трубка. На всіх стадіях розвитку мікроспоридії позбавлені власних мітохондрій та лізосом. Тип включає один клас Microsporea.