ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО НАЙПРОСТІШІ, АБО ОДНОКЛІТИННІ (PROTOZOA)

ТИП ЛАБІРИНТОПОДІБНІ (LABYRINTHOMORPHA)

Декілька відомих науці видів із єдиного класу Labyrinthulida мешкають у морях на водоростях, що гниють. Це колоніальні організми, що утворюють трубчасті, вкриті мембраноподібною оболонкою ходи, по яких рухаються веретеноподібні клітини, зв'язані зі стінками ходів особливою органелою — сагеногенетосомою (рис. 27).

Рис. 27. Веретеноподібні клітини Labyrinthula coenocystis в трубках

Механізм руху цих клітин невідомий. Всередині трубок клітини розмножуються поділом навпіл. За інших форм розмноження колонії розпадаються з утворенням цист або зооспор. Філогенетичні зв'язки цього типу не- з'ясовані. Відомі викопні рештки трубок.