ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО НАЙПРОСТІШІ, АБО ОДНОКЛІТИННІ (PROTOZOA)

ТИП САРКОМАСТИГОФОРИ (SARCOMASTIGOPHORA)

ПІДТИП Саркодові (Sarcodina)

НАДКЛАС ПРОМЕНЕНІЖКИ (ACTINOPODA)

КЛАС СОНЦЕВИКИ (HELIOZOEA)

Більшість сонцевиків мешкає в прісних водоймах, проте є й морські та паразитичні види. Усього відомо, близько 100 їх видів.

Сонцевики, як правило, не мають мінерального скелета, хоча відомі прісноводні (Clathrulina elegans) та морські види, що мають решітчастий сферичний скелет із диоксиду кремнію. У сонцевиків на відміну від радіолярій немає центральної капсули, їх ектоплазма та ендоплазма чітко різняться (рис. 26). У ектоплазмі планктонних форм міститься багато вакуолей, призначених для зменшення питомої маси. В ендоплазмі розташоване одне (рід Actinophrys) або багато (рід Actinosphaerium) ядер; скоротливі вакуолі локалізовані в ектоплазмі. Здобиччю сонцевиків є найпростіші, а також дрібні багатоклітинні (коловеротки тощо), які прилипають до аксоподій, стають нерухомими, можливо, внаслідок виділення аксоподіями. отруйних речовин. Травні вакуолі утворюються на поверхні клітини, а потім занурюються в ендоплазму, де відбувається травлення. Розмножуються сонцевики шляхом поділу. Дочірні особини видів, що мають скелет, залишають його й кожна формує новий скелет. Деякі види утворюють дводжгутикові спори; має місце також статевий процес. У цитоплазмі часто мешкають симбіотичні рослинні джгутикові або одноклітинні водорості.

Рис. 26. Сонцевики — Actinophrys sol (a); Actinosphaerium eichhorni, загальний вигляд (б) та ділянка тіла (в), Сіаthrulina elegans (г):

1 — ектоплазма; 2 — аксоподія; 3 — ендоплазма; 4 — скоротлива вакуоля, 5 — ядро; 6 — травна вакуоля; 7 — скелет; 8 — ніжка