ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПІДЦАРСТВО НАЙПРОСТІШІ, АБО ОДНОКЛІТИННІ (PROTOZOA)

ТИП САРКОМАСТИГОФОРИ (SARCOMASTIGOPHORA)

ПІДТИП Саркодові (Sarcodina)

НАДКЛАС КОРЕНЕНІЖКИ (RHIZOPODA)

КЛАС ФІЛОЗЕЇ (FILOSEA)

Ці прісноводні саркодові, які схожі на амеб, але мають ниткоподібні псевдоподії, що можуть розгалужуватися. Серед них є голі та черепашкові форми, наприклад поширена в торф'яних болотах евгліфа (Euglypha), яка має вкритий прозорими лусочками овальний будиночок (рис. 21).

Рис. 21. Euglyplia — загальний вигляд (а) та черепашка (б, в): 1 — ядро; 2 — псевдоподії; 3 — вустя