ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ У ТРЬОХ КНИГАХ - КНИГА 1 - Г.Й. Щербак - 1995

ПЕРЕДМОВА

У пропонованому виданні відображено сучасний рівень знань про безхребетних тварин, що населяють нашу планету. Традиційні систематичні та морфологічні відомості у підручнику викладено з урахуванням нового концептуального підходу де системи багатьох таксонів різних рангів. Матеріал доповнено сучасними даними про поширення, спосіб життя, поведінку та фізіологічні особливості безхребетних.

У підручнику описано рівні організації безхребетних тварин, показано унікальність кожної їх групи. На прикладі безхребетних розглянуто ряд загальнобіологічних явищ, зокрема, ядерні цикли, типи симетрії, способи размноження та форми симбіозу.

Підручник складається з трьох книг, У першій описані Найпростіші та 13 видів Багатоклітинних (Пластинчасті, Губки, Дицієміди, Рецептахуліти, Ортонектиди, Кишковопорожнинні, Реброплави, Плоскі черви, Немертини, Коловертки, Скреблянки, Первиннопорожнинні та Головшоботні), в другій — переважно Кільчасті черви та Членистоногі, в третій — Молюски, Голкошкірі, Погонофори й деякі інші групи.

Автори висловлюють щиру подяку доктору біологічних наук В. П. Шарпило та доценту Г. Г. Кононенку за цінні поради, надані під час підготовки підручника.