ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

РОЗДІЛ ТРИШАРОВІ (TRIPLOBLASTICA), або БІЛАТЕРАЛЬНІ (BILATERIA) ТВАРИНИ

ПІДРОЗДІЛ СПІРАЛЬНІ (SPIRALIA)

ТИП КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ (ANNELIDA)

Більшість кільчастих червів (від лат. annulate - кільцевий) - вільноживучі тварини морів, прісних водойм і ґрунтів. Лише незначна частина видів веде паразитичний спосіб життя. їхні розміри становлять від кількох міліметрів до 3 м. Відомо більше 14 тис. видів.

Кільчасті черви - метамерні тварини (від лат. meta - повторення, mera - частина). Вони мають шкірно-м'язовий мішок і вторинну порожнину тіла - целом, який, на відміну від первинної порожнини, має власні стінки, утворені мезодермальним епітелієм (рис. 164). Целом виконує функції гідростатичного скелета, на який спирається мускулатура, забезпечує транспорт поживних речовин. У ньому тимчасово нагромаджуються кінцеві продукти обміну, і він бере участь в осморегуляційних процесах. У його стінках утворюються гонади, а в порожнині - дозрівають статеві продукти. Органи виділення - метанефридії ектодермального походження.

Рис. 164. Схема будови кільчастих червів (із Хадорна):

а - фрагмент поздовжнього зрізу; б -поперечний зріз: 1 - кишка; 2 - кутикула; 3 - епітелій; 4 - септа;

5 - целомічний епітелій; 6 - метанефридій; 7 - целом; 8 - спинна кровоносна судина; 9 - шкірно-м'язовий мішок;

10 - навколокишковий синус; 11 - гонада; 12 - кільцева мускулатура; 13 - поздовжня мускулатура;

14 - черевна кровоносна судина; 15 - черевний нервовий ланцюжок

У більшості кільчаків є замкнена кровоносна система, тобто кров рухається по судинах і не потрапляє в порожнину тіла, а між артеріями та венами є капілярна сітка. Дихання більшості кільчастих червів здійснюється всією поверхнею тіла, деякі з них мають спеціалізовані органи дихання - шкірні зябра.

Нервова система складається з головного мозку - парного надглоткового ганглія, з'єднаного кільцевими

комісурами з парою більш-менш зближених (або злитих разом) черевних стовбурів, які мають парні ганглії в кожному сегменті. Такий тип нервової системи зветься черевним, нервовим ланцюжком.

Більшість кільчастих червів є роздільностатевими, але є й гермафродити. Гонади утворюються у стінках целома. Запліднення зовнішнє або внутрішнє. Розвиток у морських видів (клас Polychaeta) відбувається з метаморфозом, у прісноводних і наземних - прямий.

Для більшості кільчастих червів, як уже згадувалось, характерним є повторення окремих частин тіла та органів - метамерія. У кожному сегменті тіла є подібні елементи будови: парні целомічні мішки, нефридії, гонади, ганглії, кільцеві судини тощо. Якщо всі сегменти зовні є однаковими, метамерія вважається гомономною, якщо ж сегменти різних ділянок тіла відмінні за будовою, - гетерономною. Гетерономність є результатом спеціалізації окремих частин тулуба до виконання певних функцій.

Тип має два підтипи.