ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

РОЗДІЛ ТРИШАРОВІ (TRIPLOBLASTICA), або БІЛАТЕРАЛЬНІ (BILATERIA) ТВАРИНИ

ПІДРОЗДІЛ СПІРАЛЬНІ (SPIRALIA)

ТИП ЧЕРЕВОВІЙЧАСТІ (GASTROTRICHA)

Тип включає близько 400 видів дрібних тварин (0,5-1,5 мм, зрідка - до 4 мм завдовжки), які живуть у солоних і прісних водоймах. В Україні у прісних водоймах виявлено приблизно 40 видів, у Чорному морі - 20.

Для черевовійчастих характерним є поєднання війчастого покриву з кутикулою, порожнина тіла - схізоцель, наскрізний кишечник, глотка з тригранним просвітом і з порами, які сполучають її із зовнішнім середовищем, протонефридіальна видільна система, гермафродитизм.

До типу належать два класи: Макродазіїди (Macrodasyoidea) та Хетонотиди (Chaetonotoidea).

Будова. Тіло гастротрих є сплощеним на черевному й опуклим на спинному боці, закінчується більш- менш довгим роздвоєнням - вилкою. Види класу Macrodasyoidea, які населяють вузькі капілярні проміжки між піщинками на морських пляжах, мають вузьку, видовжену форму тіла, а види класу Chaetonotoidea - мешканці прісних водойм, які живуть на поверхні ґрунту й водної рослинності - вкорочену, пляшкоподібну (рис. 162).

Рис. 162. Гастротрихи (з Малахова): а - Chaetonotus (клас Chaetonotoidea); б - Urodasys (клас Macrodasyoidea)

Покриви. На черевному боці є численні війки, звідки походить і назва класу (грец. gaster - шлунок, черево, thrix - волос). Тіло вкрите тонкою еластичною кутикулою, яка в хетонотид на спині потовщується й має численні лусочки та шипики. Кутикула вкриває також основи війок, не перешкоджаючи їхньому биттю. Характерними для черевовійчастих є так звані прикріпні трубочки (рис. 163). Це своєрідні залозисто-чутливі органи у вигляді коротеньких трубчастих виростів зовнішньої кутикули, відкритих на кінцях. До їхнього складу входять три клітини: підтримуюча, залозиста й чутлива із джгутиком.

Залозиста клітина виділяє клейкий секрет, за допомогою якого тварина прикріплюється до субстрату або крокує по ньому, фіксуючись почергово то переднім, то заднім кінцем. Чутлива клітина має довгий нерухомий джгутик - чутливий відросток нервової клітини, другий її відросток з'єднаний з нервовим стовбуром; завдяки цьому прикріпні трубочки виконують також функцію механорецепторів (органів дотику). Під кутикулою залягає гіподерма, яка має вигляд зануреного епітелію.

Мускулатура. Суцільного шкірно-м'язового мішка черевовійчасті не мають: м'язи, які за типом будови належать до косопокреслених, утворюють окремі стрічки. Найбільш розвинені поздовжні м'язи, які тягнуться двома широкими стрічками по боках тіла. У макродазіїд є ще й кільцеві м'язи. Крім того, у всіх гастротрих є спинно-черевні м'язи, а також м'язи кишечнику.

Рис. 163. Схема будови гастротрих (з Малахона)

а, б - поздовжній і поперечний зрізи, відповідно: 1 - рот; 2 - чутливі волоски; З - чутливі ямки; 4 - нервове кільце; 5 - глотка;

6 - вентролатеральні нерви; 7 - прикріпні трубочки; 8 - глоткові пори; 9 - сім'яники; 10 - протої і ефридії; 11 - середня кишка;

12 - яєчники; 13 - копулятивний орган; 14 - задня кишка; 15 - анус; 16 - кутикула; 17 - епітелій; 18 - кільцева мускулатура;

19 - клітини V-органа; 20 - поздовжні м’язи; 21 - черевна війчаста смужка

Порожнина тіла. Схізоцель слабо виражена: внутрішні органи щільно прилягають один до одного, між ними є лише вузькі щілини. У макродазіїд обабіч кишечнику розташований так званий Y-орган, який забезпечує високий тургор тіла. Це два ряди великих, сильно вакуолізованих мезодермальних клітин, які сполучаються між собою на задньому кінці тіла.

Травна система складається з досить довгої глотки з тригранним просвітом, середньої й коротенької задньої кишки, яка закінчується анальним отвором.

У представників класу Macrodasyoidea є унікальні для безхребетних глоткові пори, які сполучають порожнину глотки із зовнішнім середовищем. Живляться гастротрихи дрібними організмами: бактеріями, найпростішими, одноклітинними водоростями. їжа підганяється до ротового отвору биттям війок.

Видільна система представлена парними протонефридіями, які виконують і функцію осморегуляції, що особливо важливо для видів, які живуть у прибережній смузі моря з різкими коливаннями солоності води.

Дихання гастротрих здійснюється через покриви.

Нервова система складається з навкологлоткового кільця, від якого беруть початок два поздовжні стовбури. Вони тягнуться уздовж тіла по боках черевної його частини. До складу нервового кільця входять, головним чином, нервові волоконця. Нервові клітини у вигляді пухкої маси розташовані попереду й позаду від нервового кільця. Справжніх гангліїв у черевовійчастих немає.

Органи чуття представлені двома парами війчастих ямок на передньому кінці тіла, які виконують роль хеморецепторів, прикріпними трубочками, про які згадувалося раніше (механорецептори), та окремими сенсилами на передньому кінці тіла. У деяких видів є прості очі, розташовані над навкологлотковим нервовим кільцем.

Статева система. Морські гастротрихи (клас Macrodasyoidea) - гермафродити. Їхні гонади парні, статевий отвір непарний. Запліднення внутрішнє.

Розмноження. Прісноводні види класу Chaetonotoidea здебільшого представлені самками, які розмножуються партеногенетично. Особливостями ембріонального розвитку є білатеральне, детерміноване дроблення яйцеклітини. Постембріональний розвиток прямий: з яйця виходить уже сформована тварина.