ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

РОЗДІЛ ТРИШАРОВІ (TRIPLOBLASTICA), або БІЛАТЕРАЛЬНІ (BILATERIA) ТВАРИНИ

ПІДРОЗДІЛ СПІРАЛЬНІ (SPIRALIA)

ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ (PLATHELMINTHES)

ПІДТИП НОВОШКІРІ (NEODERMATA)

НАДКЛАС БЕЗЦЕРКОМЕРНІ (ACERCOMERA)

КЛАС АСПІДОГАСТРИ (ASPIDOGASTREA)

Аспідогастри - невелика (близько 40 видів) слабо вивчена група паразитичних червів, яких нещодавно відносили до класу Trematoda. Вони паразитують у м'якунах і водних хребетних тваринах (рибах і черепахах). Розміри тіла не перевищують 2-5 мм.

Будова. Характерна особливість аспідогастрів - наявність на черевному боці тіла великого прикріпного диска, поділеного на велику кількість комірок (до 70 і більше), кожна з яких оточена м'язовим валиком і може функціонувати як невеликий самостійний присосок (рис. 132, а). Встановлено, що прикріпний диск виконує й інші функції: секретує слиз, що полегшує рух тварини, і ферменти, які беруть участь у травленні та транспорті поживних речовин.

Рис. 132. Aspidogaster conchicola (із Стрелкова): а - доросла особина; б - личинка: 1 — прикріпний диск;

2 - присоски; 3 - глотка; 4 - кишечник; 5 - гіротонефридії

На передньому кінці тіла розташований ротовий отвір, оточений м'язовим валиком. Він веде в нерозгалужений мішкоподібний кишечник; видільна система протонефридіального типу, нервова - типу ортогон. Будова гермафродитної статевої системи нагадує таку у трематод.

Життєвий цикл. У видів, які паразитують у м'якунах (переважно двостулкових, рідше - черевоногих), життєвий цикл простий. Єдиним хазяїном у цих видів є м'якун. З яєць, які потрапляють у воду, виходять личинки. Вони позбавлені війок і пересуваються за рахунок м'язових скорочень. На задньому кінці личинка має великий присосок (рис. 132, б). Зараження хазяїна відбувається пасивно: личинки заносяться до мантійної порожнини м'якуна разом з течією води й мігрують по тілу хазяїна, поки не потраплять до місця своєї локалізації (до мантійної порожнини, перикардію, нирок, інших внутрішніх органів). Під час метаморфозу задній присосок перетворюється на прикріпний диск.

Значно рідше у видів, які в дорослому стані паразитують у хребетних (у кишечнику риб, шлунку морських черепах), життєвий цикл відбувається зі зміною хазяїв. З яєць виходять личинки з війками, які, плаваючи у воді, потрапляють до мантійної порожнини проміжного хазяїна - двостулкового м'якуна, а потім, у разі його поїдання рибою чи черепахою (остаточні хазяї), паразитують в їхньому кишечнику. У багатьох видів статеве дозрівання паразита може відбуватися й у проміжному хазяїні; отже, хребетні в цьому разі відіграють роль факультативних (необов'язкових) хазяїв. Представниками класу є паразити двостулкових Aspidogaster conchicola й прісноводних риб.A limacoides.