ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

РОЗДІЛ ТРИШАРОВІ (TRIPLOBLASTICA), або БІЛАТЕРАЛЬНІ (BILATERIA) ТВАРИНИ

ПІДРОЗДІЛ СПІРАЛЬНІ (SPIRALIA)

ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ (PLATHELMINTHES)

ПІДТИП ВІЙЧАСТІ ЧЕРВИ (TURBELLARIA), або ДАВНЬОШКІРІ (ARCHIDERMATA)

НАДКЛАС НІОФОРИ (NEOPHORA)

КЛАС ТРИГІЛЛЯСТІ, або ПЛАНАРІЇ (SERIATA)

Найчисельніший за кількістю видів клас. Переважно прісноводні тварини, рідше морські (живуть зазвичай на літоралі); деякі тропічні види мешкають у вологому ґрунті. Розміри коливаються від кількох міліметрів до десятків сантиметрів. Часто мають яскраве забарвлення. Середній відділ кишечнику представлений трьома розгалуженими гілками. Вони є хижаками, які полюють на малощетинкових червів, дрібних молюсків і членистоногих, розшукуючи здобич за допомогою хеморецепторів - аурикулярних органів - війчастих ямок на передньому кінці тіла.

У прісних водоймах України під камінням, опалим у воду листям можна знайти молочно-білу планарію (Dendrocoelum lacteum), молочно-білого кольору (що й зумовило назву виду), до 25 мм завдовжки. Іншим типовим мешканцем прісних водойм України є чорна багатоочка (Polycelis nigra), до 12 мм завдовжки, із численними вічками по боках передньої частини тіла (рис. 120).

В озері Байкал мешкають понад 30 ендемічних (ендеміки - організми, поширення яких обмежене певною незначною територією) видів планарій. Вони яскраво забарвлені, мають присмоктувальні ямки та присоски, за допомогою яких прикріплюються до субстрату, й велику кількість (кілька десятків) очей. Серед них є й великі за розмірами види, наприклад, Baikaloplana valida до 40 см завдовжки (рис. 120, г).

Значна кількість видів планарій живе у вологому ґрунті тропічних і субтропічних лісів. У наземних планарій війки можуть зберігатися лише на черевному боці тіла, який перетворюється на своєрідну повзальну підошву. Рухаються вони шляхом скорочення шкірно- м'язового мішка, а живляться наземними безхребетними. Деякі види наземних планарій навіть здатні заповзати на дерева. Наземні тропічні види планарій разом з рослинами та ґрунтом можуть потрапляти до інших країн, а з теплиць і ботанічних садів поширюватись й у природні екосистеми. Вважають, що саме таким чином до європейських країн з теплим кліматом потрапив з Індокитаю Bipalium kewense (до 25 см завдовжки).

Рис. 120. Трнгіллясті хурбелярії (з Іванова): а - Dendrocoelum lacteum; б - Polycetis nigra; в - Dugesia tigrina; г - Baikaloplana sp.

Деякі види здатні тривалий час голодувати. Так, Dugesia tigrina - до одного року, при цьому її розміри зменшуються в сотні разів, а частина органів дегенерує. Після поновлення живлення органи регенерують, і черви поновлюють здатність до розмноження.

Крім статевого, мешканці прісних водойм здатні й до вегетативного розмноження - шляхом поперечних поділів. У Dugesia tigrina нова особина може утворюватись з 1/300 частини материнської. Цей вид, поширений по всій Європі, потрапив сюди з Північної Америки.