ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

ДЖГУТИКОВІ

ТИП ЕВГЛЕНОЗОЇ(EUGLENOZOA)

Вільноживучі прісноводні, рідше морські, а також паразитичні найпростіші; автотрофні та гетеротрофні. Одноядерні, з одним- двома, рідше з кількома джгутиками, які виходять з глибокого впинання на передньому кінці клітини й мають два-три мікротрубочкових корінця. Джгутики мають параксгальний тяж. Кристи в мітохондріях переважно є пластинчастими (дископодібними), але можуть набувати й трубчастої форми. Цитостом. (клітинний рот) мають як гетеротрофні, так і автотрофні види.

Пелікула містить стрічки мікротрубочок, які зміцнюють її, тому клітини зберігають відносно сталу форму.

Останні дослідження показали, що існуючі таксони евгленозоїв, можливо, мали предка, симбіонтом якого була зелена водорость. Свідченням цього є особлива будова хроматофорів у фотосинтезуючих евгленових і сліди в ядерному геномі гетеротрофних кінетопластид.

До цього типу належать два класи.