ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО СПРАВЖНІ БАГАТОКЛІТИННІ (EUMETAZOA)

РОЗДІЛ ДВОШАРОВІ DIPLOBLASTICA, або ПРОМЕНЕВІ (RADIATA)

ТИП ЖАЛКІ (CNIDARIA), або КИШКОВОПОРОЖНИННІ (COELENTERATA)

ПІДТИП КОРАЛОВІ ПОЛІПИ (ANTHOZOA)

КЛАС ШИПАСТІ КОРАЛИ (ANTIPATHARIA)

Невеличка група коралів, які утворюють вишукані пірчасті, віялоподібні, деревоподібні або батогоподібні колонії (рис. 101). Із 120 відомих видів антипатарій близько 100 - жителі невеликих глибин тропічного та субтропічного поясів океану.

а б

Рис. 101. Антипатарії (з Наумова зі співавт.): а - розташування поліпів на гілках колонії; б - будова поліпів:

1 - щупальця; 2 - ротовий диск; 3 - нитки слизу із харчовими частинками

У них є осьовий виключно роговий скелет. Поверхня скелета вкрита численними шипиками, що іноді досягають значної висоти.

Поліпи дрібні, мають шість коротких товстих щупалець. Глотка має два сифоногліфи, у гастральній порожнині присутні шість первинних і чотири-шість вторинних септ. Антипатарії є об’єктом промислу. їхній твердий роговий скелет (чорний корал) широко використовується в ювелірній промисловості.