ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ПРОТИСТИ - PROTISTA

НАЙПРОСТІШІ (PROTOZOA)

ДЖГУТИКОВІ

ТИП КОМІРЦЕВІ ДЖГУТИКОВІ (CHOANOMONADA)

Дуже дрібні (3-25 мкм) вільноживучі, одиночні або колоніальні джгутикові, які поширені у прісних і солоних водоймах усієї земної кулі. Серед них є плаваючі або прикріплені форми. Плаваючі колонії хоаномонад мають кулясту форму, прикріплені - деревоподібно розгалужену (рис. 4). Багато хоаномонад мають будиночки із целюлози або із жорстких кремінних смужок чи волоконець. Види без будиночків оточені слизом або тонкою органічною оболонкою.

Рис. 4. Колонії комірцевих джгутикових (із Жукова, Карпова): а - куляста Sphaeroeca volvoxr, б - деревоподібна Codonosiga botrytis

Для хоаномонад характерна наявність одного джгутика, оточеного комірцем з мікроворсинок. У перехідній зоні джгутика є центральний філамент; мікротрубочкові корінці розходяться радіально від джгутикової кінетосоми. Кристи в мітохондріях пластинчастого типу. Ядро одне. Тип включає один клас.