ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО ПЕРВИННІ БАГАТОКЛІТИННІ (PROMETAZOA)

ТИП ГУБКИ (PORIFERA)

КЛАС СКЛЯНІ ГУБКИ (HYALOSPONGIA)

Виключно морські, переважно глибоководні, досить великі (до 1 м) види, з кремнеземним скелетом, одиночні, рідше колоніальні. Тіло побудоване за типом сикон. Найчастіше воно є бокалоподібним, трубчастим або мішкоподібним, крихким. Усі клітини злиті в суцільний синцитій (багатоклітинна структура, у якій відсутні межі між клітинами), який утворює зовнішню мембрану, стінки джгутикових камер і рухому сітку тяжів і перетинок, що з'єднують між собою всі частини тіла (рис. 66). Між тяжами та перетинками є численні порожнини - лакуни, в яких циркулює вода. Джгутикові канали вкриває суцільний хоаносинцитій. Від нього відходять окремі комірцеві комплекси, які складаються із джгутика та оточуючого його віночка мікроворсинок. Амебоцити позбавлені амебоїдної активності й не містять травних вакуолей, які зустрічаються лише в цитоплазмі хоаносинцитію. Відсутні пінакоцити, міоцити та будь-які скоротливі елементи.

Скелет складається із шестипроменевих (триосьових) голок та їхніх похідних. Крім великих спікул (макросклеритів), є ще дрібні мікросклерити, які мають вигляд шестипроменевих зірочок або амфідисків різноманітної форми (рис. 66, в). У більшості сучасних видів спікули з'єднані між собою та утворюють суцільний опорний скелет.

Рнс. 66. Схема будови стінки тіла скляної губки:

а - розріз через стінку тіла (з Догеля); б - стінка джгутикової камери (з Малахова):

1 - дермальний шар; 2, 3 - епікули; 4 - синцитіальні перетинки; 5 - джгутикові камери; 6 - комірцевий комплекс

Широко відомі види: кошик Венери (Euplectella aspergillum) та гіалонема (Hyalonema elegans, рис. 67).

Рис. 67. Скляні губки:

а - Hyalostylus dives; б - Hyalonema elegans (з Догеля); в - Euplectella aspergillum (з Полянського)