ЗООЛОГІЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ - Г. Й. Щербак - 2008

ЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ (METAZOA)

ПІДЦАРСТВО ПЕРВИННІ БАГАТОКЛІТИННІ (PROMETAZOA)

Багатоклітинні тварини, які стоять на найнижчому рівні організації. їхнє тіло побудоване з великої кількості клітин, диференційованих для виконання різних життєвих функцій: джгуткових або війчастих, амебоїдних, опорних, скоротливих, скелетогенних, генеративних, але ці клітини не утворюють сформованих тканин та органів. Первинні багатоклітинні живляться дрібною їжею (бактерії, найпростіші, водо

рості, детрит), яку поглинають клітини певних типів, шляхом фаго- або піноцитозу, як і найпростіші. Цим тваринам притаманна подразливість, але це є властивістю окремих клітин, а не нервової системи, як у справжніх багатоклітинних. Рух здійснюється не за допомогою м'язів, а джгутиками або війками, як у найпростіших.

До цього підцарства належать два сучасні типи.